Bachelor of Arts in African Languages and Cultures

What?

De opleiding Afrikaanse talen en culturen is een unieke opleiding. De Universiteit Gent is de enige plek in België waar je het volledige traject kunt volgen. De opleiding vertrekt vanuit een open, onbevooroordeelde en kritische blik op de wereld. The Economist riep Afrika een tijdje geleden uit tot het ‘opkomende continent’. Afrika mag dan in de publieke opinie nog al te vaak een slechtnieuwsshow zijn, specialisten zien veelbelovende tekenen van opleving.

Afrika is economisch gezien het snelst groeiende continent. Politiek gezien ontgroeien steeds meer Afrikaanse landen de koloniale erfenis door het ontwikkelen van nieuwe vormen van democratie en beter bestuur. Ook de gemiddelde levensstandaard gaat erop vooruit. Zelfs oorlog en ziekte zijn over het algemeen afgenomen in Afrika. Uiteraard staat Afrika ook voor enorme uitdagingen. De rijkdom is erg ongelijk verdeeld. De strijd tegen honger is nog niet gewonnen. Afrikaanse families worden kleiner, maar Afrika’s bevolking neemt nog steeds sterk toe wat, in combinatie met andere bronnen van instabiliteit, leidt tot toenemende emigratie. Afrika komt naar ons en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Het Westen zal dus mensen met deskundig inzicht in de culturele, historische en taalkundige eigenheid van medeburgers met een Afrikaanse achtergrond broodnodig hebben.

     

For whom?

Er is geen specifieke voorkennis vereist, enkel een bijzondere aanleg voor talen aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. De belangrijkste voorwaarde om Afrikaanse talen en culturen te studeren is niet je voorkennis maar je motivatie. Je bent geïnteresseerd in Afrika, en je wil graag meer weten over talen en culturen die heel anders zijn dan wat je al kent. Je bent bereid om onbevooroordeeld en kritisch te kijken, en je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke benadering van de talen en culturen van Afrika.

Course structure

  • Bachelor

De opleiding steunt op drie pijlers: Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen, en Taal, cultuur en samenleving in Afrika. In het eerste jaar van de bachelor krijg je een inleiding tot de verschillende studiethema’s. Je volgt een aantal algemeen vormende vakken en je maakt een begin met de studie van Afrikaanse talen en culturen volgens de drie pijlers van de opleiding. Je begint met het leren van een Afrikaanse taal, het Swahili, en je krijgt een inleiding in de Afrikaanse taalkunde; je krijgt een inleiding in de interactie tussen taal, cultuur en samenleving in Afrika; en je volgt inleidende vakken over de antropologie en geschiedenis van Afrika.

In het tweede jaar worden de drie pijlers verder uitgediept. Naast het Swahili begin je ook met het leren van Lingála en je krijgt vakken over taal en geschiedenis en taaldocumentatie en taalbeschrijving in Afrika. Je kennis over Afrika wordt uitgebreid met het vak Taal, cultuur en samenleving in Afrika II en je maakt kennis met de literaturen van Afrika. Je verdiept je bovendien in de bronnen en methodologie van de Afrikaanse geschiedenis. Voortbouwend op de antropologievakken leg je je tot slot ook toe op etnografisch veldwerk in Afrika. In het tweede jaar begin je ook met een minor, een vakkenpakket dat je kunt kiezen en dat je basisopleiding vervolledigt.

In het derde jaar ga je verder met de minor, evenals het Lingála en Antropologie van Afrika II. Je komt in aanraking met theorieën over multiculturalisme en religie. Bovendien krijg je de kans om een groot aantal keuzevakken te volgen in dit derde jaar, zoals Arabisch en Afrikaans. Het derde jaar wordt afgerond met een onderzoekstaak in de vorm van een kleine scriptie, de zogenaamde bachelorpaper. Hierbij word je uiteraard begeleid, maar er wordt ook een beroep gedaan op je vermogen om zelfstandig te studeren. Je kan in het derde jaar een ‘Afrika-semester’ volgen, waarbij je een semester aan één van onze Afrikaanse partneruniversiteiten kunt studeren.

  • Master
Na de bachelor kun je de aansluitende masteropleiding African Studies volgen. Dit is een eenjarige, Engelstalige master die sterk inzet op de unieke wetenschappelijke expertise binnen de opleiding Afrikaanse talen en culturen. Taal, Geschiedenis & Identiteit, Literatuur, Media & Kunsten, en Politiek & Globalisering, zijn de drie thematische en domeinoverschrijdende vakken. Daarnaast worden ook discipline-specifieke vakken (Afrikaanse antropologie, Afrikaanse geschiedenis en actualiteit, Afrikaanse literaturen, Afrikaanse taalkunde) aangeboden en is er vrije vakkenkeuze. Als afsluiting van je masteropleidng schrijf je een masterproef. Daarin pas je de wetenschappelijke vaardigheden die je tijdens je opleiding hebt geleerd toe op een onderwerp van je eigen keuze.

Where to?

Afrikaanse talen en culturen leidt studenten niet op tot één specifiek beroep. Onderzoek onder alumni wijst uit dat de meeste studenten na hun afstuderen vlot een baan vinden. De meesten hebben een baan waarin ze hun kennis over Afrika ook daadwerkelijk toepassen. De sectoren waar ze terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitsector, het toerisme, de sociaal-culturele sector, de bedrijfswereld, de overheid of de ontwikkelingssamenwerking, naast uiteraard het wetenschappelijk onderzoek.

+++/---
Je zult geleerd hebben kritisch na te denken over maatschappelijke fenomenen, je zult weten om te gaan met diversiteit, en je zult open staan voor niet-westerse referentiekaders. Het zijn stuk voor stuk onmisbare troeven in onze huidige geglobaliseerde samenleving.