Bachelor of Arts in African Languages and Cultures

Sebastian, masterstudent

In deze richting leer je niet alleen puur kennis opdoen, het is ook een richting waarin je leert onderzoek doen, en waarin je leert kritisch te denken.

Naïma, masterstudente

In het buitenland studeren is gewoon een onvergetelijk avontuur. Ik heb nog meer geleerd open te staan voor iedereen en voor alle culturen ...

Nick, bachelorstudent

Ik had initieel deze opleiding niet overwogen omdat ik bang was dat ik zo, qua jobmogelijkheden en kennis, mezelf beperkte. Niets is echter minder waar. Afrikanistiek is meer dan Afrika alleen. Het is een opleiding die je de hele wereld vanuit een niet-westerse optiek doet waarnemen.

Margot, bachelorstudente

Wat mij voornamelijk aangetrokken heeft in Afrikanistiek is het interdisciplinaire aspect. Het onderwerp blijft hetzelfde - Afrika - maar de benaderingswijzen en invalshoeken zijn steeds anders: geschiedenis, antropologie, sociolinguïstiek, taalkunde enz. Zo’n aanpak vind ik persoonlijk veel verrijkender dan steeds vanuit dezelfde positie naar verschillende onderwerpen te kijken.

Lien, masterstudente

Het specifieke aan onze opleiding is dat ze zowel een taalonderdeel, als een antropologisch onderdeel, als een historisch onderdeel aanbiedt, wat ook een groot verschil is met Afrikanistiekopleidingen in het buitenland.

Peter Verlinden, VRT-journalist

Afrika omvat een enorme diversiteit; ik ben ervan overtuigd dat het ook het continent van de toekomst is. Het is het continent waar de meeste vernieuwing vandaan zal komen. Voor mij is Afrikanistiek absoluut een goede toegangspoort om die immense rijkdom van Afrika beter te leren kennen, te ontdekken, en er je leven van te maken.

Eva, masterstudente

Voor mensen met een Afrikanistiek-diploma is er meer te vinden op de jobmarkt dan sommige mensen op het eerste gezicht zouden denken – we hebben geleerd kritisch na te denken, we kunnen goed schrijven, en we kunnen vooral goed met menselijke verschillen omgaan.

Carl De Keyzer, fotograaf

Nog steeds begrijp ik de complexiteit van Afrika niet goed, maar het is duidelijk dat het een enorm dynamisch continent is. Het is uitermate belangrijk zich te verdiepen in de geschiedenis, actualiteit, talen, culturen en economie van Afrika, want ik ben zeker dat Afrika landen als China, Brazilië en India zal voorbijhollen in de komende decennia.