Bachelor of Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, Spanish )

What?

Je wordt opgeleid als professionele taalgebruiker met een perfecte talenkennis. Als taalprofessional kan je niet zonder een sterk ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands. Daarnaast kies je ook twee vreemde talen (Engels, Frans of Duits is verplicht als één van de vreemde talen). De nadruk ligt op schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, op training met teksten (begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven, samenvatten).
Vertaaloefeningen zijn belangrijk, want ook dat is een manier om een vreemde taal tot in haar finesses te leren beheersen. Bovendien leer je verschillende digitale vertaal- en communicatietools kennen en gebruiken, waardoor je competenties ook op dat terrein gevoelig toenemen.

For whom?

Zoek je naar een talenstudie van het hoogste niveau die praktisch gericht is, dan ben je bij de opleiding Toegepaste taalkunde aan het juiste adres. Talen studeren is hier echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken, schrijven.
Toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. Je kiest vanaf de start voor twee vreemde talen (uit een pakket van zeven, één van de vreemde talen moet Engels, Duits of Frans zijn) en voor een volwaardig pakket Nederlands. Voor Nederlands is moedertaalkennis noodzakelijk. Als je kiest voor Frans en Engels, dan is een degelijke basiskennis van de taal vereist. Voor de andere talen wordt geen voorkennis verwacht.

Course structure

  • Bachelor

De opleiding tot Bachelor in de toegepaste taalkunde is een driejarige academische opleiding. Met het aanbod van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks (uniek in Vlaanderen!) kan je vele combinaties maken. De algemene vakken uit de opleiding geven je een ruime kennis mee. In het derde jaar heb je de keuze tussen het traject onderwijs en het traject toegepaste taalkunde.
Er wordt van jou verwacht dat je tijdens de bacheloropleiding gedurende één semester in het buitenland gaat studeren. Een buitenlandverblijf tijdens de opleiding zorgt voor een reële meerwaarde. Als je Duits-Frans, Duits-Spaans of Frans-Spaans volgt, kun je nog meer buitenlandervaring opdoen via het AEL-programma. Je spreidt je bachelor over vier jaar en in totaal studeer je twee jaar daarvan aan drie verschillende universiteiten.
Meer informatie op www.vtc.ugent.be.

  • Master

Na de bachelor toegepaste taalkunde heb je de keuze tussen vier masters:

Vertalen
Je leert alle mogelijke soorten geschreven teksten omzetten in een andere taal. Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om goed te vertalen. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes, werkwijzen om specifieke termen op het spoor te komen en vlot diverse hulpmiddelen kunnen gebruiken. Je hebt besluitvaardigheid nodig om tussen alternatieven te kunnen kiezen enz. Vertalen leer je in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd.

Tolken
Je wordt specialist in het mondeling vertalen van wat anderen zeggen. Daarvoor wordt je beheersing van de tolktechniek stapsgewijs opgebouwd. Je maakt je vertrouwd met de technieken die gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna weer wat hij gezegd heeft), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten) en fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt). Je leert tolken in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. Ook je mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands wordt verder aangescherpt.

Meertalige communicatie
Talen kan je niet los denken van de maatschappelijke culturele werelden die eraan vastzitten. Je kunt maar echt meertalig communiceren als je voeling en inzicht hebt in de verbale en non-verbale gewoontes, communicatieve do’s en don’ts en talige codes. Veel aandacht gaat uit naar verschillende situaties waarin professioneel wordt gecommuniceerd. De interculturele kant daarvan is erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit.

Educatieve master
In de Educatieve master (120 sp) combineer je één van de bovenstaande domeinmasters met een lerarenopleiding.

Where to?

Vertalen kun je doen als zelfstandige of als medewerker van een (internationaal) bedrijf of bij de overheid. Je kunt je bovendien specialiseren als beëdigd vertaler, terminoloog, vertaler-revisor, ondertitelaar of je kunt vertaalwerk combineren met creatieve copywriting opdrachten, het beheren van meertalige websites of sociale media-accounts en lokalisatie van software en videogames.
Tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk). Je kunt aan de slag als zelfstandig tolk of als medewerker van een tolkafdeling bij grote nationale of internationale organisaties, de overheid of in de privésector. Een afgestudeerde in het tolken beschikt over een zeer goede mondelinge taalvaardigheid, een sterk ontwikkeld concentratievermogen en is stressbestendig.
Voor meertalige communicatie kies je wanneer je met het idee speelt om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder, pr-medewerker, bedrijfsjournalist, redacteur, medewerker in een internationaal georiënteerd bedrijf, digital marketeer … Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele en digitale communicatie.
Als afgestudeerde heb je ook de keuze om je te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek of te kiezen voor een loopbaan in het onderwijs (na de educatieve master).