Bachelor of Arts in Art History, Musicology and Theatre Studies

Linde, Bachelor

In mijn tweede jaar Kunstwetenschappen volgde ik als minor Letterkunde omdat ik gepassioneerd ben door literatuur en vooral door literatuuranalyse. Ik vond de minor zeer verrijkend. Ik kies mijn minor en keuzevakken altijd uit persoonlijke interesse. Het gaat hier vooral over mijn eigen ontwikkeling. Zo kan ik echt richting geven aan mijn vorming en resoluut gaan voor de dingen die me boeien en interesseren.

Ann, Bachelor

De grootste verandering vond ik de langere lesmomenten. Maar ook dat went snel. Als je in het secundair al een goede leermethode had, dan vormt de grotere hoeveelheid leerstof niet echt een probleem. Dan is het gewoon een kwestie van op tijd te beginnen en niet te panikeren. De eerste examenperiode viel heel goed mee. Ik had de examens eigenlijk veel moeilijker verwacht. Door de hoge verwachtingen had ik natuurlijk heel goed gestudeerd en had ik geen enkel herexamen.

Maaike, Master

Kunstwetenschappen is een heel boeiende opleiding die een duidelijk inzicht geeft in de talrijke aspecten van de diverse kunsten. Je kan je eigen weg uitstippelen en je specialiseren in je eigen interessevelden. Tijdens mijn stage kwam ik tot het inzicht dat ik op het vlak van praktische kennis nog veel hiaten moet opvullen. Maar eigenlijk wist ik dat wel al voor ik aan de opleiding begon. Uiteraard heeft de universitaire opleiding er wel voor gezorgd dat ik heel zelfstandig ben en problemen zelf heb leren aanpakken en oplossen (wat mij belangrijk lijkt op de werkvloer). Dus nu ik mijn opleiding bijna heb afgerond, ga ik dat volgend academiejaar opvangen door een master cultuurmanagement bij te studeren. Mijn droomjob is om een dienst educatie uit te werken.

Anoek, Bachelor

De overgang was best groot, maar kwam niet als een verrassing. Ik had een vrij stevige basis meegekregen, maar natuurlijk moet je een 10-tal versnellingen hoger schakelen wanneer je aan de universiteit komt. De eerste examenperiode werd gekenmerkt door onzekerheid. Je weet niet wat je moet verwachten, wat je zal aankunnen, hoeveel tijd je zal krijgen. Achteraf gezien vond ik het echter goed dat de eerste examenperiode zo zwaar was, aangezien dat ervoor zorgt dat enkel die mensen overblijven die keihard hebben gewerkt. Ik voelde mij dan ook beloond toen bleek dat ik geslaagd was voor alles en anderen die het hele semester niets gedaan hadden niet. Het systeem is streng, maar rechtvaardig.

Figen, Bachelor

Ik vond de overgang persoonlijk erg zwaar. Ik weet nog dat ik mij in mijn eerste jaar regelmatig afvroeg waar ik in godsnaam mee bezig was en wat ik wel niet gedacht had om universiteit te gaan volgen. Ik had ook niet echt een leermethode en zag al die dikke cursussen niet meteen zitten. Na mijn eerste examenperiode zag ik de toekomst al net iets rooskleuriger in: blijkbaar was het toch mogelijk die dikke kleppers te verwerken. Ook sociaal was studeren in Gent een enorme aanpassing voor mij. Ik kom uit het verre Limburg en ik kende niemand in Gent. Na een tijdje kende ik al wat meer mensen waarvan sommigen nu nog steeds mijn beste vriendinnen zijn. De overgang verliep voor mij zowel op studie- als op sociaal vlak dus niet zonder horten of stoten, maar ik ben blij dat ik de stap naar het verre Gent en zelfstandigheid gezet heb.

Michelle, Bachelor

Mijn studiekeuze verliep helemaal niet van een leien dakje. In het secundair studeerde ik humane wetenschappen. In het hoger onderwijs wou ik echter een volledig andere richting uit. Ik heb enorm veel richtingen overwogen: agro- en biotechnologie, journalistiek, taal- en letterkunde, scenarioschrijven, filosofie, moraalwetenschappen, politiehonden trainen en kunstwetenschappen. Tijdens de infodagen van de universiteit Gent raakte mijn hart verpand aan kunstwetenschappen. Nadat ik de cursussen had ingekeken, besloot ik ervoor te gaan en ik schreef mij na mijn eindexamens in het middelbaar in. Ik ging naar de peter- en meteravond (georganiseerd door de KHK) in het eerste jaar en kreeg daar een meter toegewezen die mij vele studietips gaf. Uiteindelijk bleek universiteit best mee te vallen. Zodra ik een studiemethode had ontwikkeld, raakte ik vlotjes overal door. Nu ben ik drie jaar verder en nog steeds enorm tevreden van mijn keuze. Ikzelf koos voor kunstwetenschappen omdat ik later een job wou hebben die mij passioneerde. Ik weet dat veel studenten voor een richting kiezen die later een hoog inkomen garandeert, maar ik waardeer persoonlijke ontwikkeling en passie meer dan een hoog loon.

Leila, Bachelor

In het 2de jaar koos ik voor de major beeldende kunst en architectuur. Omdat ik nog niet wist of ik in de master architectuur of beeldende kunst wou doen, heb ik beide methodologische oefeningen gevolgd. Dat was wel wat meer werk maar nu ben ik zeker dat ik de juiste keuze heb gemaakt (architectuur). Als minor koos ik voor cultuur en diversiteit. Dit is niet direct nuttig voor de richting kunstwetenschappen maar verbreedt wel je denkkader. Het was wel veel werk wat groepswerken betreft. Het tweede jaar vond ik gemakkelijker dan het eerste maar dat lag waarschijnlijk aan het feit dat de vakken meer bij mijn interesses aansloten.

Magali, Master

Laat je niet leiden door iemand anders dan jezelf bij je studiekeuze en laat je ook niet leiden door de jobmogelijkheden. Ik denk dat je met genoeg enthousiasme sowieso komt waar je wilt komen. Laat je ook niet leiden door medestudenten: die kunnen de moeilijkheidgraad van vakken (als historische kritiek bevoorbeeld) zo buiten proportie trekken dat je al op voorhand schrik zou krijgen. Dat is verspilling van je tijd; begin er gewoon aan en het lukt. Ga naar alle lessen! Dan heb je met je notities al quasi een samenvatting gemaakt en ben je al halverwege. Voor mij waren de infodagen bepalend bij het maken van mijn keuze.

Anja, Bachelor

De eerste examenperiode was zéér stresserend. Uiteindelijk bracht ik het er nog erg goed vanaf! Maar ik was eigenlijk zeer bang voor de resultaten. Alleen al de gedachte dat het de eerste keer was zoiets te doen, bracht mij een beetje in paniek. Hoe pak je zoiets aan? En vooral: kan ik dat eigenlijk wel? De examenperiodes erna waren veel relaxter ... De manier van studeren en hoe ermee omgaan ging veel beter. Plus, ik wist dat ik het wel degelijk kon, als ik maar werkte! Ik had 1 vak in tweede zit, dus dat viel echt erg goed mee. Ik ben tevreden met die resultaten uit het eerste jaar.

Eefje, Bachelor

Ik had verwacht dat de overgang moeilijk zou zijn. Tijdens het eerste semester vond ik het nog meevallen, maar bij de eerste examenperiode kreeg ik het deksel op mijn neus. Ik had mij volledig vergist, was niet op tijd begonnen en had de omvang van cursussen niet verwacht. Ik had een slechte studiemethode, zat alleen op kot en zag het helemaal niet meer zitten. Het was een vreselijke periode. Ik was maar voor 3 vakken van de 7 geslaagd. Ik ben dan naar de studiebegeleiding gestapt en zij hebben mij geholpen. Ik heb me een andere studiemethode eigen gemaakt die ik elke examenperiode bijschaaf. Ook een planning maken heb ik moeten leren. Bij de volgende examenperiode ging het al heel wat beter. Die eerste herexamens waren vreselijk. Je hebt geen vakantie omdat je in juli al onmiddellijk moet beginnen studeren en na mijn herexamens had ik maar een week voor het nieuwe academiejaar. Het ging wel een stuk beter met mijn nieuwe methode want ik moest slechts 2 van de 6 vakken meenemen naar het 2de jaar.

An-Katrien, Bachelor

De eerste examenperiode was zeer stressvol. Tijdens het jaar denk je dat alles wel zal lukken in de blok en dat je dan tijd genoeg hebt om alles nog te lezen en bij te werken. Maar het beste is om tijdens het jaar alles goed bij te houden, al is het maar de les telkens eens nalezen, want in de blok heb je echt geen tijd meer om alles nog snel te lezen en te begrijpen. Persoonlijk dacht ik dat ik in de blok goed bezig was; ik kreeg alles wel af maar omdat ik door het jaar de cursussen niet zo goed had bijgehouden, moest ik in de blok heel vaak nog dingen leren begrijpen. Ik dacht dat ik het zo wel zou onthouden, maar toen merkte ik dat ik toch anders moest gaan leren. In de Kunstwetenschappen heb je het eerste jaar zeer veel blokvakken, daarna valt het allemaal wel goed mee. Het eerste jaar is daarom ook echt een selectiejaar. Als je alles goed bijhoudt, zal het wel lukken.

Yentl, Master

Wegens persoonlijke omstandigheden is mijn eerste jaar volledig de mist ingegaan, maar ik heb toen wel beseft dat kunstwetenschappen was wat ik wou. Heel dankbaar voor mijn bisjaar heb ik me dan herpakt. Het secundair is voor mij heel gemakkelijk verlopen en daardoor had ik me ook wel misrekend in de pakketten, die zeker in het eerste jaar enorm zijn. Ik vind dat de opleiding vooral in het eerste jaar enorm moeilijk is, maar alles verloopt daarna een pak vlotter. Die pakketten zijn, achteraf gezien, voor mij vooral een afschrikmiddel gebleken. Maar als je je er effectief aanzet, valt het best nog wel mee. Ik ben niet zo tevreden met mijn resultaten van het eerste jaar, maar wel van die van de volgende jaren en ik ben vooral trots dat ik toch niet heb opgegeven.

Cynthia, Bachelor

Ik ben momenteel op zoek naar een job om misschien al deeltijds te gaan werken tijdens mijn master. Ik wil zeker in een theater terechtkomen om bijvoorbeeld in te staan voor productie of communicatie. Na mijn master ga ik voltijds werken en wil ik nog graag een master na master theaterwetenschappen halen op 1 of 2 jaar tijd, naast mijn werk. Ik denk dat wij veel mogelijkheden hebben met ons diploma, maar het is geen gemakkelijke sector om werk te vinden.

Freya, Bachelor

Ik was altijd al geïnteresseerd in kunst, architectuur en cultuur en keek al vanaf het eerste jaar in het middelbaar uit naar de derde graad omdat we dan esthetica krijgen. Toen in het zesde jaar secundair een studiekeuze moest gemaakt worden wist ik niet goed wat ik wou studeren. Ik had immers nog nooit gehoord van de opleiding Kunstwetenschappen. Maar toen ik de brochure van de UGent thuis kreeg opgestuurd en ik kunstwetenschappen zag staan was de beslissing snel gemaakt. Andere richtingen die ik eventueel wel zag zitten waren geschiedenis en grafische vormgeving. Maar eigenlijk heb ik er nooit aan getwijfeld om kunstwetenschappen te volgen.