Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (China (UGent-traject))

In de opleiding Oosterse talen en culturen worden een aantal sleuteltalen aangeboden. Niet minder dan 1 op 2 wereldburgers spreekt één van de hier gedoceerde talen. Het gaat om historisch 'rijke' talen met een grote invloed op het doen, laten en denken van een groot deel van de wereldbevolking.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Heel wat jongeren voelen zich aangetrokken tot de opleiding Oosterse talen en culturen. Dikwijls wordt hen gevraagd zich te verantwoorden voor hun ‘exotische’ keuze. Maar hun keuze getuigt niet van wereldvreemdheid, zoals wel eens aangenomen wordt, zelfs integendeel. Maar liefst één op twee wereldburgers spreekt één van de in Gent gedoceerde oosterse talen. Het taalaanbod is geen willekeurig allegaartje: het gaat om ‘sleuteltalen’. Hiermee bedoelen we dat het om talen gaat waarin belangrijke religieuze, wetenschappelijke en literaire teksten geschreven zijn. De teksten beïnvloeden het doen, laten en denken van een groot deel van de wereldbevolking, tot vandaag. Wie de studie van oosterse talen en culturen belangrijk vindt voor het Europa van de 21ste eeuw, is geen zonderling, maar staat midden in de wereld. Je bestudeert er de taal van een oosterse regio evenals de geschiedenis van het gebied, de sociale en politieke structuren, de religieuze en filosofische stromingen en de literatuur. Je leert die talen en culturen wetenschappelijk onderzoeken en de opleiding geeft je alle instrumenten voor een open dialoog met de wereld.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Sta je open voor andere culturen? Wil je graag het fijne weten over India, China, Japan of de Arabische landen? Ben je nieuwsgierig naar andere religies en denkwijzen, en verleg je graag je grenzen? Wil je de Aziatische bedrijfswereld verkennen? Dan is de opleiding Oosterse talen en culturen je thuishaven. Hier begint een verkenning van de wereld in al haar diversiteit.

Voor de wereld van vandaag is het van groot belang dat we mensen uit andere culturen leren begrijpen, respecteren en waarderen. De opleiding Oosterse talen en culturen wil mensen vormen die een brug kunnen slaan tussen oost en west.

Er is geen speciale voorkennis vereist, enkel een bijzondere aanleg voor talen aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Daarnaast is een goede kennis van de moderne westerse talen welkom. Uiteraard heb je een grote interesse voor geschiedenis en maatschappij, en kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere culturen.

Structuur

> Bachelor
Je start het eerste jaar met een aantal algemeen vormende vakken die een brede omkadering bieden zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed).

Het bachelorprogramma biedt je vervolgens een stevig kernpakket van taal- en cultuurvakken. Er is een ruim aanbod aan talen: Arabisch, Hindi, Sanskrit, Modern en Klassiek Chinees, Modern en Klassiek Japans. Als je Oosterse talen en culturen studeert in Gent, volg je de talen die horen bij de door jou gekozen regio.

Arbeidsmarkt

Met het diploma Oosterse talen en culturen heb je toegang tot al die beroepen waar een universitair diploma gevraagd wordt. Het biedt een meerwaarde daar waar kennis van en ervaring met niet-westerse talen of culturen van belang is.
De afgestudeerden zijn actief in tal van sectoren: in de journalistiek, de bedrijfswereld (vooral bedrijven met vestigingen in het Oosten), migrantencentra, het onderwijs, op ministeries (bv. asielbeleid), als reisleiders, in het wetenschappelijk onderzoek. Heel wat studenten Oosterse talen en culturen verblijven tijdens of na hun studie enige tijd in de oosterse wereld. Een dergelijke buitenlandse ervaring is natuurlijk een troef op de arbeidsmarkt.