Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Engels, Duits )

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Studiepunten: 180

studieprogramma

Meer info