Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Engels, Russisch )

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Studiepunten: 180

Meer info