Bachelor of Arts in East European Languages and Cultures

Quality assurance

 

Assets of the study programme

 1. Grootste taalgroep: in onze opleiding kies je voor twee talen uit de grootste talenfamilie in Europa, met een overeenkomstig rijk en divers cultuurgebied.
 2. Talen én culturen: studenten die kiezen voor onze opleiding, kiezen voor een mix van taal- en cultuurstudie. Via de talenkennis die onze studenten opbouwen, krijgen ze toegang tot de achterliggende literatuur, de (cultuur)geschiedenis en maatschappij.
 3. Over het muurtje: met een hele waaier aan extracurriculaire activiteiten, van filmavonden over lezingen tot cultuurreizen, geven we onze studenten de gelegenheid om verder te kijken dan het reguliere vakkenaanbod.
 4. Internationalisering: een internationale ervaring? Al na het eerste jaar kan je kortdurende zomercursussen volgen in het buitenland. Vanaf het derde jaar zijn tijdens het academiejaar langere verblijven aan één van onze buitenlandse partnerinstellingen mogelijk.
 5. Toekomstperspectief: de combinatie van specifieke talen- en cultuurkennis en brede academische vaardigheden bereidt onze studenten op een bijzondere manier voor op de arbeidsmarkt, maar geeft ook toegang tot voortgezette studies.

 

Quality assurance: strengths

 1. Internationalisering: de verschillende nationaliteiten binnen het lesgeverskorps tonen dat we streven naar een buitenlandervaring voor al onze studenten.
 2. Multiperspectivisme en talentontwikkeling: je volgt een programma dat een brede waaier van inzichten en invalshoeken samenbrengt: letterkunde, geschiedenis- en cultuurwetenschappen, antropologie, taalkunde en filologie. Met dit aanbod spelen we als opleiding in op de verscheidenheid van talenten en interesses van onze studenten.
 3. Kenniscreatie: door de nauwe verwevenheid van onderwijs en onderzoek in ons programma leren onze studenten zelf wetenschappelijke kennis creëren.
 4. Nieuw programma: de studenten vroegen om meer actualiteit en meer toepasbare kennis. Het nieuwe programma komt daaraan tegemoet, maar biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot specialisering en kritisch denken.
 5. Aanspreekbaarheid: als kleine opleiding zetten wij in op een onmiddellijk en intensief persoonlijk contact tussen onze docenten en onze studenten.

 

Quality assurance: focus points with action plan

 1. Betere communicatie: de visie, de positionering en de werking van onze opleiding komt niet altijd goed uit de verf. Samen met de communicatiedienst van onze faculteit maken we werk van een betere communicatie binnen- en buitenshuis door o.a. de lancering van een vernieuwde website en meer initiatieven naar het secundair onderwijs.
 2. Nauwere samenwerking: “team spirit” is onontbeerlijk, zeker in een opleiding met een internationaal docentenkorps. Daarom streven we naar een werksfeer waartoe alle personeelsleden actief (willen) bijdragen en waarin iedereen zich ten volle kan ontplooien.
 3. Meer inspraak: we vinden het belangrijk dat studenten zich actief betrokken voelen bij onze werking, maar we merken dat onze studenten nog niet altijd de juiste weg vinden. Maak dus gebruik van je recht op inspraak en participatie. Waarom? Inspraak leidt tot enthousiasme en betrokkenheid! We zetten daarom in op een betere informatiedoorstroom, o.a. met een nieuwe brochure, en door verslagen van vergaderingen en belangrijke beslissingen die daar worden genomen, op Minerva beschikbaar te stellen.

 

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.