Bachelor of Arts in Linguistics and Literature (Dutch - English)

What?

Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maat­­schappelijke context waarbinnen de communicatie plaatsvindt en op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed.

For whom?

Als je wilt starten met de studie van taal- en letterkunde dan heb je een liefde en aanleg voor talen, niet alleen voor de taal als praktisch instrument maar ook voor de taal als uiting van een cultuur. Je wilt de taal, de literatuur en de cultuur op een systematische en wetenschappelijke manier bestuderen.

Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van deze talen. Voor Duits, Italiaans, Spaans, Latijn, Grieks en Zweeds heb je geen voorkennis nodig.

Daarnaast is het zo dat als je kiest voor de studierichting twee talen, dat je dan niet alleen kiest voor een pakket les en oefeningen, maar ook voor veel persoonlijk werk dat echter lichter, aangenamer en boeiender wordt naargelang je motivatie en aanleg.

Course structure

Aan de Universiteit Gent kies je twee talen uit een aanbod van negen.

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom zonder enig probleem kunt combineren. Nederlands, Engels en Frans kunnen dus met alle andere talen worden gecombineerd, maar ook voor Duits, Grieks, Italiaans, Latijn, Spaans en Zweeds zijn er ruime combinatiemogelijkheden voorzien. Het is echter niet mogelijk om twee talen uit eenzelfde kolom te combineren.

Where to?

Je diepgaande academische vorming met een goede talenkennis, een verfijnd taalgevoel, en een goed inzicht in zowel literaire als niet-literaire teksten, samen met algemene competenties als een creatief, probleemoplossend vermogen en een attitude van levenslang leren, zullen ervoor zorgen dat je in verschillende sectoren terecht kan.

Veel afgestudeerden in de Taal- en letterkunde vinden een gepaste baan in het bedrijfsleven (administratie, communicatiebureaus, public relations of marketing, bank- en verzekeringswezen enz.) en in het onderwijs, traditioneel een belangrijke afzetmarkt. Ook in het onderwijs voor volwassenen gaan veel studenten Taal- en letterkunde aan de slag.
Anderen zullen aan de slag kunnen als journalist, vertaler, redacteur of corrector, en dat in diverse media en sectoren van de bedrijfswereld. De culturele sector biedt arbeidskansen in musea, bibliotheken, culturele centra, festivals en organisaties. Voor afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de taal- of letterkunde biedt het wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijke perspectieven.
Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat meer dan 90% van de afgestudeerden Taal- en letterkunde werk vindt binnen het jaar. Een lijst met concrete beroepen van de afgestudeerden vind je op: www.taalenletterkunde.ugent.be/beroepen.