Bachelor of Science in Biochemistry and Biotechnology

What?

Biochemie is de studie van de chemische processen die leiden tot het fenomeen biologisch leven en die dat leven kunnen in stand houden. Het gaat om de studie van de complexe processen die zich afspelen in en rond de levende cel en van de chemische reacties die daarbij plaatsvinden. Biochemie is een discipline die in essentie fundamenteel chemisch georiënteerd is en die het fenomeen biologisch leven als studieobject heeft.

De hedendaagse Biotechnologie beoogt de fundamentele studie van de dynamische interacties tussen informatiedragende moleculen, zoals nucleïnezuren en eiwitten, en van de moleculaire processen die plaatsgrijpen in organellen, cellen en organismen. De vele aanwendingsmogelijkheden van de DNA-technologie, zowel algemeen kennisbevorderend als meer toepassingsgericht in de geneeskunde, de agro-industrie en de milieuzorg krijgen daarbij ruime aandacht.

For whom?

Je kiest voor deze opleiding vanuit een belangstelling voor de biologie en de chemie van het leven, de organismen en hun cellen. Je vindt de moleculaire architectuur en de functie van de cel, de informatieoverdracht tussen cellen in weefsels interessant. Je hebt ook belangstelling voor het ontwerpen van nieuwe moleculen met biologische relevantie. Het spreekt voor zich dat je een degelijke basis op vlak van positieve wetenschappen nodig hebt en dat je belangstelling hebt voor fundamenteel onderzoek.

Course structure

  • Bachelor

De bacheloropleiding vertrekt vanuit de basiswetenschappen.
De vakken wiskunde, fysica en plantkunde worden gemeenschappelijk met de opleiding Biologie onderwezen.
De chemievakken worden samen met de studenten uit de opleiding Chemie gevolgd. Van hieruit wordt een specifiek traject uitgebouwd in de wetenschappelijke disciplines eigen aan de opleiding, zoals daar zijn: inleiding tot de levenswetenschappen, biochemie, moleculaire biologie, genetica, celbiologie, microbiologie, gentechnologie, fysiologie, immunologie en pathologie, en bio-informatica.

Naast de verplichte algemene en opleidingsspecifieke vakken kan je in het tweede jaar bachelor keuzevakken volgen. Voor deze keuzevakken kan je ook te rade gaan bij andere opleidingen, aansluitend bij of verder verwijderd van je eigen vakgebied.
In het derde jaar kom je via de bachelorproef in contact met onderzoeksactiviteiten van een academische of industriële onderzoeksgroep voor een theoretisch of praktisch onderwerp.

  • Master

De onderzoekscapaciteit aanwezig in de opleiding Biochemie en biotechnologie is duidelijk gereflecteerd in de vijf majors van de tweejarige master.
De major Biochemie en Structurele Biologie stoelt op de sterke expertise in de bepaling van de structuur van eiwitten en de studie van de werking van deze moleculaire ‘machines’.
De major Bio-informatica en Systeembiologie is gebaseerd op de recente noodzaak voor informatica en computationele biologie voor de verwerking van de grote hoeveelheid gegevens die door de nieuwe ‘high throughput’-benaderingen worden gegenereerd.
De major Biomedische Biotechnologie is gesteund op een sterke onderzoekstraditie die een verband legt tussen de fundamentele moleculaire biologie en toepassingen van biomedische aard zoals de ontwikkeling van een universeel anti-griep vaccin, de ontwikkeling van een gewijzigde yoghurtbacterie voor de behandeling van chronische darmontstekingen, de ontwikkeling van nieuwe antikanker- of antiontstekingsmiddelen of de identificatie van moleculaire merkers van bepaalde ziektes.
De major Plantenbiotechnologie gaat terug op de belangrijke rol die de Universiteit van Gent heeft gespeeld in de ontwikkeling van biotechnologische toepassingen van planten in de landbouwkundige richting (planten met verhoogde resistentie tegen bepaalde infecties). Recent worden planten meer en meer gebruikt voor de biosynthese van producten met geneeskundige toepassingen.
Ten slotte is er de major Microbiële Biotechnologie die vertrekt van de fundamentele kennis van de moleculaire genetica van micro-organismen zoals bacteriën, gisten, schimmels en virussen, en deze wenst aan te wenden voor biotechnologische toepassingen.

Daarnaast kan je nog kiezen voor één van de vier minors: Onderzoek, Onderwijs, Economie en bedrijfskunde en Interdisciplinaire combinatie.

Where to?

Afgestudeerde Masters in de biochemie en in de biotechnologie hebben verschillende mogelijkheden. Zij die verder aan wetenschappelijk onderzoek willen doen, kunnen aan de universiteit blijven en eventueel doctoreren. Wie een baan in het onderwijs wil, is daar met de opleiding van Biochemie en biotechnologie meer dan voldoende op voorbereid. Ook in het bedrijfsleven zijn er almaar meer mogelijkheden, zowel voor onderzoek als voor meer toegepaste functies.

+++/---
Een klein overzicht van mogelijke toepassingen: in de gezondheidssector (opsporing van genetisch bepaalde ziekten op DNA-niveau, aanmaak van nieuwe antibiotica, vaccins, antistoffen ...), de voedingsindustrie (plantenveredeling, fermentatie, productie van additieven, vitamines …), leefmilieu (milieuzuiverende bacteriën, eiwitten die in het afvalwater zware metalen binden …).