Bachelor of Science in Bioindustrial Sciences

What?

De nieuwe opleiding bachelor in de bio-industriële wetenschappen wordt aangeboden vanaf academiejaar 2018-19. Het is een brede opleiding met focus op bioprocestechnologie: het ontwikkelen van nieuwe biogebaseerde processen voor de productie en de bioraffinage van gezonde voedingsingrediënten, chemicaliën, duurzame en biobrandstoffen.

In de opleiding in de bio-Industriële wetenschappen verwerf je in je basisvakken veeleer praktijkgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Bioprocesingenieurs focussen op de bewerkings- en verwerkingsprocessen van biologische grondstoffen (zoals voedselgewassen, energiegewassen, organische reststromen …) tot levensmiddelen, biobrandstoffen … Ze doen dat in het kader van de circulaire of kringloopeconomie, waarbij het de bedoeling is om de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en restproducten te maximaliseren, met milieuneutrale producten als resultaat. Concreet betekent het dat tijdens het productieproces het water- en energieverbruik wordt geminimaliseerd, dat er zo weinig mogelijk afval wordt gegenereerd en dat het afval wordt gevaloriseerd door er bijvoorbeeld biogas van te maken. Deze opleiding tot industrieel ingenieur heeft een uniek profiel. Waar in de meeste opleidingen de klemtoon ligt op het product, richt deze opleiding zich vooral op de meest geschikte processen die nodig zijn om het product te produceren en worden er oplossingen gezocht voor de verwerking van de nevenstromen.

De Universiteit Gent wil de koppeling tussen onderzoek en onderwijs op het vlak van bioprocestechnologie in West-Vlaanderen mee versterken. De directe nabijheid van VEG-i-TEC (nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen en de bijproducten daarvan), van VLAKWA (Vlaams kenniscentrum water) en Biogas-E (platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen), maar ook van een brede waaier aan verwerkende bedrijven, vormen een enorme opportuniteit voor interactie met de opleiding. Dit biedt grote voordelen zowel voor de studenten als voor de bedrijven. De universiteit investeert hiervoor onder andere in een nieuw gebouw met state-of-the-art laboratoria.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (Campus Kortrijk en Gent) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Benieuwd naar wat Campus Kortrijk te bieden heeft?

For whom?

De impact van de wetenschap op technologische vernieuwing is vandaag groter dan ooit. Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Zij ontwikkelen de nieuwe producten en bedenken de nieuwe technologieën. Ingenieurs hebben een belangrijke maatschappelijke taak bij tal van toepassingen voor voeding, gezondheid, milieu… Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week onontbeerlijk. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Course structure

  • Bachelor

Het eerste jaar bevat algemene, technisch-wetenschappelijke vakken zoals mechanica, elektriciteit, chemie, wiskunde en biologie. Vanaf het tweede jaar pas je die technisch-wetenschappelijke kennis toe op een waaier van aspecten rond bioprocestechnologie en de circulaire economie. In je derde bachelor heb je de keuze uit twee trajecten waarin verbredende vakken aangeboden worden voor één van de twee deelgebieden: de minor ‘Voedingsprocestechnologie’ en de minor ‘Groene technologie’. Al vanaf het eerste jaar wordt in een aantal vakken gebruik gemaakt van activerend leren, onder de vorm van individuele practica, groepswerken, projectwerk. Ook het werkveld wordt zo nauw mogelijk betrokken bij de opleiding via probleemgestuurd onderwijs, stage en bachelor- en masterproeven.

  • Master

De bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen bereidt voor op de masteropleiding. Elke student die start in de nieuwe bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen zal ook instromen in een nieuwe masteropleiding(en). De details zijn op dit moment nog niet bekend. Uiteraard zal de inhoud in het verlengde liggen van de specialisaties uit de bacheloropleiding. De nieuwe masteropleiding(en) zal de bestaande masters vervangen, meer specifiek: de master in de industriële wetenschappen: biochemie, de master in de industriële wetenschappen: chemie en de master in de industriële wetenschappen: milieukunde.

Where to?

De masteropleiding waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Als industrieel ingenieur leer je wiskundige en wetenschappelijke inzichten creatief toe te passen in de praktijk. De opleiding combineert verschillende disciplines en creëert zo een gegeerd ingenieursprofiel voor kmo’s en grote bedrijven in de voedings-, de energie- en de bioprocestechnologiesector.