Bachelor of Science in Criminological Sciences

Jorien, Bachelor

Ik wist vrij vroeg welke opleiding ik wou volgen. Eerst had ik nog het idee om psychiatrisch verpleegkundige te worden, maar in het begin van het zesde jaar humaniora ben ik van gedachten veranderd. Toen was ik vrij zeker dat ik criminologie zou volgen. Toch heb ik nog een paar andere richtingen verkend, zoals rechten en biomedische wetenschappen. Maar toch bleek criminologie mij het meest te interesseren. Ik ben naar de infodag van criminologie geweest maar ik was toen al vrij zeker van mijn keuze. Ook heb ik een paar infobrochures van de Universiteit Gent aangevraagd waar ik veel informatie heb uitgehaald zoals de inhoud van de vakken en de eventuele beroepsmogelijkheden.

Annick, Bachelor

De overgang verliep verrassend goed. Het was natuurlijk een aanpassing. In het secundair heb je geregeld testen die ervoor zorgen dat je stuk per stuk de stof leert, en die wordt je voorgekauwd in de les. Op unief ga je naar je colleges, je krijgt daar de hoofdzaken maar je moet uiteindelijk zelf zorgen dat je tijdens het jaar de stof verwerkt. Het lijkt misschien moeilijk omdat het zoveel stof is maar eigenlijk is het dat niet. Bovendien, als het niet zo vlot gaat of je begrijpt iets niet, dan kun je altijd terecht bij het monitoraat, de medestudenten, de assistenten, de prof zelf etc. die je helpen bij het verwerken van de leerstof.

Diana, Master

Ik dacht aanvankelijk dat de overgang me wel zou lukken, maar ik ben daar toch van geschrokken. Ik heb steeds een luilekker leventje gehad in het ASO. Ik studeerde mijn examens op de bus naar school of op de speelplaats en was er steeds mooi door. Op de universiteit studeerde ik dus veel te weinig. Ik wist nog heel veel uit de lessen en haalde een 8 of 9 voor de meeste vakken. In mijn eerste examenperiode was ik geslaagd voor 1 vak. Het studeren tijdens de tweede zit in mijn eerste jaar liep niet van een leien dakje, aangezien ik nog steeds worstelde met hoe ik een cursus concreet moest aanpakken. Het heeft me dan ook twee jaar gekost om gewoon te leren studeren: hoe eraan te beginnen, om mijn draai daarin te vinden, om door te hebben hoe je elk vak anders moet instuderen ...

Nathalie, Bachelor

Mijn tijdsindeling ziet er als volgt uit: tijdens de week werk ik voor school (dus van maandag tot vrijdag), in het weekend besteed ik tijd aan mijn hobby's. Ik heb twee hobby's waar toch wel wat tijd in kruipt: chiro en volleybal. Hierdoor is mijn weekend al goed gevuld. Daarnaast vind ik het leuk om met vrienden weg te gaan of met familie iets te doen. En ik vind dat als ik in de week goed werk voor school dat in het weekend ook wel moet kunnen. Als ik dan eens op zaterdag niets te doen heb, werk ik wel voor school. Tijdens de examens en de blokperiodes besteed ik echter (bijna) geen tijd aan mijn hobby's.

Sophie, Bachelor

Toen ik moest kiezen, wist ik nog altijd niet goed wat ik eigenlijk wou doen. Ik heb informatie gevonden via de boekjes van de UGent die per afzonderlijke opleiding waren gemaakt. Daardoor was ik gaan twijfelen tussen de opleidingen psychologie, rechten en talen. Criminologie leek me ook wel interessant, maar daar ben ik niet verder over gaan nadenken. Uiteindelijk, na advies van de school, ben ik rechten gaan studeren. Ik vond het een heel grote overgang waarbij ik het gevoel had dat ik er nog niet klaar voor was. Het systeem van lesgeven was helemaal anders. Ik vond het moeilijk om mij aan te passen. Je moet veel zelfdiscipline hebben om de leerstof bij te houden. Dat was voor mij niet evident en daardoor was ik veel te laat begonnen. In mijn eerste jaar had ik 5 herexamens, waarvan ik er in 2de zit voor 3 ben geslaagd. Het 2de jaar vond ik nog moeilijker. Ook voelde ik al een tijd aan dat de opleiding rechten mij niet echt lag en me niet zo erg interesseerde. Dat mijn examens dat jaar nog slechter waren (ik had niet veel motivatie meer), heeft voor mij de doorslag gegeven om te veranderen. Ik heb dan gekozen voor de opleiding criminologie. Ik kreeg 3 vrijstellingen en ik zou nog hetzelfde aantal jaren les volgen als had ik rechten gestudeerd. Ik heb meer mijn best gedaan omdat het me ook meer interesseerde. Nu zit ik in mijn 2de jaar en ik heb tot nu toe 1 herexamen.

Lien, Bachelor

In het secundair heb ik de richting Latijn-wiskunde (6 u.) gevolgd waar ik ook nog eens extra wetenschappen bij kreeg. Die richting vraagt natuurlijk al veel werk en inzet, dus de stap naar de universiteit was voor mij eigenlijk een logische stap. Zoals in het secundair ieder jaar weer een stuk moeilijker wordt, zo vond ik de stap naar de universiteit ook weer een verhoging van het niveau. Ik heb eigenlijk niet veel aanpassingsmoeilijkheden ondervonden. Nogal vrij snel had ik mijn draai en studiemethode gevonden en die is tot nu toe toch altijd al efficiënt gebleken. Omdat ik twee oudere zussen heb, had ik natuurlijk wel al van dichtbij meegemaakt hoeveel werk er in een opleiding kruipt.

Kaat, Bachelor

Ik zat in mijn 5de jaar secundair toen ik besloten had om criminologie te gaan studeren. Ik had het geluk dat ik enkel twijfelde tussen 2 opleidingen, nl. rechten en criminologie. Het is criminologie geworden omdat dat het beste aansluit bij wat ik echt wou: ik wou meer te weten komen over strafrecht, over criminaliteit, waarom mensen de zaken doen die ze doen enz. Rechten zelf is zeer uitgebreid. Ik heb informatie gezocht via internet en daarna extra info verkregen op de infodagen. Ik heb elk cursusonderdeel goed doorgenomen zodat ik wist waaraan ik begon. Velen gaan een richting studeren omdat het 'leuk' lijkt of het 'in' is ... Het is beter te studeren voor de zaken waar je interesse voor hebt! Buiten het vak statistiek gaf en geeft criminologie mij dat volledig.

Dina, Bachelor

Ik denk dat het diploma criminologie zeker nuttig is. De criminaliteit houdt ons allen bezig. Met het diploma wil ik in de strafuitvoering werken. Mijn stage verloopt zeer vlot, het boeit me en ik leer elke dag bij. Wat ik wel jammer vind, is dat we vanuit de opleiding steeds meer naar beleids- en directiefuncties geduwd worden, terwijl de psychologische en fisolofische kant van criminaliteit ook geweldig boeiend kan zijn. Ik speel met het idee om eventueel antropologie bij te studeren. Ik ben ondertussen tot de vaststelling gekomen dat alles relatief is. Onze opvattingen, onze ideeën, onze denkwijzen, onze cultuur. Andere culturen interesseren mij daarom ook ontzettend. Ik denk dat ik met dit diploma wel veel kanten uit kan.

Evelyn, Master

Ik sta in de leiding en hoofdleiding van een jeugdbeweging, zit in de jeugdraad, ben lid van verscheidene stuurgroepen, begeleid verschillende initiatieven op gewestelijk vlak ... Daar kruipt ongelofelijk veel tijd in, maar ik doe dat heel graag. Daarnaast doe ik ook nog allerlei andere dingen en ik heb ook een liefje. Hobby's zijn zeker te combineren met studies. Wanneer je daarin geen evenwicht vindt, vind ik dat je toch wel fout bezig bent. Ik ben van mening dat ontspanning noodzakelijk is en vrienden zijn heel belangrijk, dus laat je hobby's en tijd met vrienden niet vallen.

Seppe, Bachelor

Mijn studiekeuze lag zeker niet meteen vast hoewel ik wel snel een voorkeur had in de richting van menswetenschappen. Ik heb er vrij lang over gedaan om mijn keuze te maken en heb uiteindelijk de knoop pas in september doorgehakt. Ik heb nu nog steeds het gevoel de juiste keuze gemaakt te hebben met criminologie. Via de overzichtsbrochure van de UGent heb ik enkele opleidingen uitgekozen en die dan verder onderzocht via de site van de UGent. Uiteindelijk kwam ik tot de vaststelling dat alle richtingen waarvoor ik interesse had wel ergens iets te maken hadden met criminologie. Het multidisciplinaire sprak mij enorm aan. Het grootste verschil in de overgang naar de universiteit was de enorme vrijheid die ontstond. Die vrijheid impliceerde wel een zekere zelfdiscipline want nu moest ik zelf de beslissing nemen om te studeren. Het is zeker niet zo dat het veel moeilijker werd in vergelijking met de humaniora, alleen de hoeveelheid leerstof was veel groter geworden en dat vergde een nieuwe studieaanpak.

Angelique, Bachelor

De eerste examenperiode was nogal vreemd. Ik had al mijn vakken onder het jaar goed bijgehouden en bijgewerkt en had ook meegedaan aan proefexamens waardoor ik gedeelten al goed had geleerd. Tijdens de kerstvakantie was het moeilijk om te leren omdat je dat niet gewoon bent en omdat je dan ook zoveel andere dingen te doen hebt (zoals familiefeestjes ...). Ik had ook soms het gevoel: 'als het nu niet lukt zal ik het in de tweede zittijd wel goedmaken'. Dat is wel een heel foute instelling. Na de kerstvakantie ben ik echter wel heel goed beginnen studeren. Omdat ik wist dat ik al twee herexamens had, heb ik tijdens de tweede blok- en examenperiode anders en beter geleerd. Toen was ik er voor 5 van de 6 vakken door. 3 herexamens als resultaat dus. Ik zag dat wel zitten ... In augustus ben ik beginnen leren, maar dat ging toch niet zo goed. Weer andere leukere dingen te doen en de leerstof zat precies nog goed in mijn geheugen. Het leek niet meer nodig om nog hard te studeren, maar dat was dus wel zo. Ik moest uiteindelijk twee vakken uit het eerste semester meenemen naar het tweede jaar. Voor die vakken ben ik de derde keer wel geslaagd.

Philip, Bachelor

Met mijn diploma wil ik bij de politie werken. Ik zal dus nog 1 jaar politieopleiding moeten doen. Commissaris bij de politie zijn is mijn ambitie. Met een diploma criminologie vind ik dat je veel mogelijkheden hebt: justitie, politie, sociale sector, onderzoek en beleid, academische carrière ...

Jolien, Bachelor

Ik wist pas tegen het einde van mijn zesde jaar ASO welke opleiding ik zou volgen. Ik heb lang het idee gehad om rechten te volgen. Toen ik op criminologie stootte, was ik meteen verkocht. Door de infodag van criminologie heb ik mijn keuze definitief vastgezet. Door de informatie die ik toen heb meegekregen vond ik de richting voor mij een goede keuze. Ik heb niet enkel de infodag bijgewoond. Ik heb ook bij enkele oudere vriendinnen die criminologie hebben gevolgd of op dat moment volgden even geïnformeerd en natuurlijk een paar cursussen van hen ingekeken. De overgang is bij mij vlot verlopen. Ik had in het secundair onderwijs voldoende basis meegekregen om te overleven op de universiteit. En toch was de eerste examenperiode natuurlijk spannend.

Carmen, Bachelor

Het eerste jaar is voor mij vrij vlot verlopen. Ik had weinig moeilijkheden om me aan te passen en heb van in het begin hard gewerkt voor mijn studies. De examenperiode was heel stresserend omdat het de eerste keer is dat je een universitair examen krijgt en dat moet eerst wat wennen. Maar al bij al is die periode goed verlopen; ik heb geen dieptepunten ervaren waarbij ik het echt niet meer zag zitten. Maar dat kwam ook omdat ik alles nogal goed gepland had, denk ik. In het tweede semester weet je dan al of je studiemethode goed is of niet aan de hand van je resultaten van je eerste semester. Aangezien ik in mijn eerste jaar geen enkel herexamen heb gehad, denk ik wel dat ik op de juiste manier met de leerstof kan omgaan. Het tweede jaar leek in het begin vooral op me af te komen, in die zin dat het veel en moeilijk leek. Maar achteraf is dat toch nog goed meegevallen en de resultaten waren ook weer goed. De keuzevakken voor het tweede jaar had ik al in de zomervakantie goed bekeken. Mijn keuzes werden vooral bepaald door mijn interesses en mijn toekomstperspectief. Ik heb niet alleen vakken gekozen die mij goed lagen of interesseren, maar ook vakken die mij interessant leken voor de toekomst, op de arbeidsmarkt.

Kimberley, Bachelor

Ik zou graag in de forensische sector gaan werken of in een gevangenis of als bemiddelaar. Toch iets specifieks in nauw contact met criminelen. Ik wou eerst nog seksuologie gaan bijstuderen, maar als ik dat nog doe, zal het pas na een paar jaar werken zijn. Ik kijk er nu al naar uit om te gaan werken en geld te verdienen, eigen huisje te kopen. Van studeren heb ik eventjes genoeg. Vele criminologen beginnen als maatschappelijk werker omdat het aanbod te klein is omdat men vooral veel ervaring vraagt, maar dat vind ik geen probleem. Ik wil gerust een paar jaar ervaring opdoen als maatschappelijk werker als ik achteraf kan gaan doen wat ik zo graag wil doen.

An, Bachelor

De eerste examenperiode was bijzonder stressvol! Je weet niet juist wat te verwachten natuurlijk. Maar dat maakte de 2de examenperiode natuurlijk al iets gemakkelijker. Ik heb geleerd dat je wel duidelijk op voorhand moet beginnen: lees je cursus, werk erin zodat al de stof verwerkt is. Als het mogelijk is, studeer ook al op voorhand zodat je als voorbereiding van de examens zelf enkel nog moet herhalen en misschien wat details moet verwerken. De resultaten in mijn eerste jaar waren slecht. Dat was ik niet gewend ... Daarom heb ik mijn studiemethode aangepast. Vroeger gaf ik mij 100 % tijdens de examenperiode en tijdens het jaar deed ik enkel het hoogst noodzakelijke. Nu begin ik vanaf week 1. Dat helpt enorm de stress te verminderen, omdat je weet dat alles verwerkt is voor de examens er aankomen. Die zekerheid is voor mij een enorme steun bij de examens. Het moeilijkste voor mij is statistiek; ik heb dyscalculie en ik ondervind enorme moeilijkheden bij het doornemen van de leerstof.

Anne-Lous, Bachelor

De overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit is toch vrij drastisch. Op voorhand weet je niet goed wat je kan verwachten, het is allemaal nieuw. Je moet plots op je eigen benen staan en alles zelf uitzoeken en dat is toch wel moeilijk. De grootste verandering waren de lessen op zich. Je zit voor de eerste keer met zoveel studenten in een leslokaal en de lessen die je krijgt zijn hoorcolleges i.p.v. interactieve lessen zoals in het secundair. Ook de examens zijn een hele aanpassing. Je moet veel meer studiemateriaal verwerken (vaak ook gedeelten op je eentje) en de examenperiode duurt ook veel langer.

Lander, Bachelor

Ik wist al heel lang wat ik wou doen, mijn keuze lag vast in het 5de jaar secundair. Ik ben ook naar de infodagen geweest van de UGent. Aangezien ik de overstap maakte van TSO naar universiteit was dat een heel grote verandering. Vooral de hoeveelheden en de snelheid waarop de leerstof wordt gegeven waren een grote overgang. De eerste examenperiode was het moment voor mij om te zien of ik wel capabel was voor de opleiding. Ik heb ook geleerd hoe ik bepaalde zaken best studeer, het was dus wel een leerrijke ervaring. Ik was matig tevreden met de resultaten: ik was voor 5 van de 10 vakken geslaagd. In de herexamens heb ik nog enkele vakken opgehaald. Ik heb wel gemerkt dat ik vooral met meerkeuze-examens moeilijkheden heb; ik heb hiervoor het monitoraat gecontacteerd. De begeleiding die daar wordt geboden zal me ongetwijfeld helpen.

Kate, Bachelor

Ik zit sinds vorig jaar in het bestuur van een studentenvereniging. Als lid van het bestuur is het niet altijd eenvoudig een juiste verhouding te vinden. Toch kan ik zeggen dat ik het combineren van studie en plezier onder controle heb. De combinatie loopt natuurlijk niet altijd even vlot maar ik leer met problemen omgaan. Ook leer ik op die manier prioriteiten stellen. Tijdens de examenperiode ben ik ook niet langer beschikbaar voor de studentenvereniging. Ik vind dat een logische keuze. Want ik ben hier als student en dan denk ik dat mijn studie op dat moment op de eerste plaats moet komen.

Korneel, Bachelor

Het moeilijkste vak was statistiek. Hoewel het allemaal eigenlijk niet zo moeilijk is, vergt statistiek een andere studieaanpak dan de meeste andere vakken. De leerstof moet permanent bijgehouden worden en een dubbele inspanning tijdens de examenperiode heeft weinig zin.