Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen (cel- en genbiotechnologie)