Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (elektromechanica)

De vernieuwde opleiding bachelor in de industriële wetenschappen met afstudeerrichting elektromechanica wordt aangeboden vanaf academiejaar 2018-19. Deze opleiding heeft een uniek profiel door de invulling met vakken die zich toespitsen op 'machine- en productieautomatisering'. Industrieel ingenieurs Machine –en productieautomatisering bouwen mee aan de wereld van morgen. Ze bedenken creatieve oplossingen voor problemen en ontwikkelen nieuwe producten en technologieën in uiteenlopende domeinen.

Een ingenieur Machine- en productieautomatisering ontwerpt machines die de basis vormen van de geautomatiseerde industrie, de zogenaamde industrie 4.0. In die fabrieksomgeving van de toekomst zullen slimme producten communiceren met slimme machines aan de hand van een unieke code. De machines combineren hun elektromechanisch ontwerp met intelligentie waardoor ze efficiënt en flexibel inzetbaar zijn. Het gaat om bewegende machines die op een snelle, intelligente en duurzame manier producten produceren of taken uitvoeren. Gekende voorbeelden van dergelijke ontwerpen zijn robots en cobots, geautomatiseerde voertuigen (AGV), 3D-printers en alle geavanceerde productiemachines. Zij vormen de basis van een nieuwe competitieve industrie.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (Campus Kortrijk en Gent) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Benieuwd naar wat Campus Kortrijk te bieden heeft?

Voor wie?

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven. Wie in het middelbaar onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of een richting met minstens één pool wiskunde of wetenschappen, heeft een goede vooropleiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets. Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig. Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.

Opbouw

  • Bachelor

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle bachelors in de Industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (met uitzondering van de bachelor Industrieel Ontwerpen) van Gent en Kortrijk. In het eerste jaar maak je kennis met alle ingenieursdomeinen. Daardoor ben je in staat om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dat is één van de troeven van een ingenieur in vergelijking met een professionele bachelor of een pure wetenschapper.

Vanaf het tweede jaar maak je de specifieke keuze voor Machine- en productieautomatisering. De bacheloropleiding wordt gekenmerkt door vier leerlijnen: machine-ontwerp omvat de mechanische ontwikkeling die machines uit de maakindustrie* nodig hebben. Dit gebeurt met behulp van specifieke software die jou ondersteunt om de juiste keuzes te maken. Naast het functioneel ontwerp zijn aspecten zoals machineveiligheid belangrijk.

* De ‘maakindustrie’ is de industrie die zich bezighoudt met het machinaal vervaardigen van nieuwe producten en/of machines.

De volgende stap in het ontwerp is de keuze voor de aandrijving. Elektrisch ontwerp en aandrijvingen focust op de correcte motorkeuze en -sturing. Het correct ontwerp van het elektrische net, de elektrische kast en bijhorende schema’s van de machine zorgen uiteindelijk voor de voeding van deze elektrische aandrijving.

Elektronica en ingebedde systemen vormen het regeltechnische hart van de machine. Deze controllers nemen de beslissingen en sturen de bewegingen van de machine.

Ten slotte is productieautomatisering het domein dat zich niet zozeer meer toespitst op de machine maar wel op hoe verschillende machines perfect kunnen samenwerken om één werkend productieproces te vormen. Centraal hierbij staat de industriële sturing (PLC) met bijhorende visualisatie (HMI) en de communicatiesystemen die alle onderdelen met elkaar verbinden.

  • Master

In het masterjaar wordt verder gebouwd op de leerlijnen uit de bacheloropleiding. De master bereidt je voor om actief te zijn in diverse sectoren waarin industrie 4.0 een relevante rol speelt. Via minors kan je kiezen om je meer te specialiseren in slimme bewegende machines die de werkpaarden zijn in de industrie (Smart Machines), in de fabrieksomgeving zelf (Smart Factories), of in de uitdagingen gekoppeld aan die digitalisering (Smart Technologies).

MINOR SMART MACHINES

Vanuit een mechatronische aanpak leer je alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerp en de bouw van een moderne dynamische machine. Virtueel ontwerpen van de machine, de zogenaamde ‘digital twin’ aanpak, is de toekomst: reeds in de ontwerpfase kan je de machine optimaliseren op het vlak van mechanisch gedrag en aandrijving. Daarnaast zijn condition monitoring, geavanceerde regeltechnieken, geluid en trillingen en motion control belangrijke topics die aan bod komen.

MINOR SMART FACTORIES

Naast volautomatische productie is er nog steeds veel manuele assemblage nodig. Het ondersteunen van operatoren door middel van virtual/augmented reality, collaborative robots, vision … in dergelijke werkplaatsen, vormt de basis van flexibele automatisering (“industry 4.0”). Een andere belangrijke focus van deze minor is het optimaliseren van product flows in bedrijven. Productie is dan wel de core business van de maakindustrie, zonder een vloeiende toe- en afvoer van en naar het magazijn is er geen productie of assemblage. Dé uitdaging voor de toekomst binnen dit domein!

MINOR SMART TECHNOLOGIES

Heb je interesse in het ontwerp van robotsturingen, Internet of Things toepassingen, machine learning (Artificial Intelligence) …? Wil je mee de toekomst van ingebedde systemen bepalen? Kies dan voor de minor Smart Technologies. Sensoren en displays, SystemonChip design, datamining, cloud computing en mobiele applicaties vormen de belangrijke pijlers van deze minor.

Waarheen?

Het valt niet in een paar zinnen samen te vatten wat industrieel ingenieurs allemaal doen. Eén ding is zeker: het beroep van ingenieur is dynamisch, boeiend, veelzijdig én creatief. De verscheidenheid aan jobs is bijzonder groot. Een groot deel van de afgestudeerden komt in technische, managementof commerciële functies terecht: als automatiseringsingenieur, Research& Development, ingenieur, productie- en onderhoudsingenieur (hout, textiel, kunststof, voeding …), sales engineer, technisch verantwoordelijke, projectmanager, service ingenieur, veiligheidsverantwoordelijke, electrical engineer of docent.

Je kan terecht in sectoren als machinebouw, metaalindustrie, elektronica, integratoren, de dienstensector (ziekenhuizen, openbare diensten, transport ...). Ook studiebureaus nemen heel wat ingenieurs in dienst. Andere belangrijke werkgevers zijn de overheid, parastatale instellingen (bv. Federaal Planbureau, Regie der Gebouwen…) en het onderwijs. Ook een carrière in een onderzoeksinstelling behoort tot de mogelijkheden. Of misschien start je wel je eigen bedrijf op?