Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (elektronica-ICT)

Deze opleiding tot industrieel ingenieur is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De opleiding industriële wetenschappen: elektronica-ICT houdt zich bezig met veel facetten van onze moderne samenleving: gsm's, chatten, automatische piloot, apparaten in ziekenhuizen, robots, etc ...

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De impact van wetenschap en technologie op onze maatschappij is vandaag groter dan ooit. Gesofisticeerde machines nemen moeilijke of gevaarlijke taken over, de geneeskunde evolueert zeer snel, nieuwe technieken zorgen voor een vermindering van onze afvalberg, … Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Ze bedenken oplossingen voor bestaande problemen en ontwikkelen nieuwe producten en technologieën. Kortom, ze bouwen aan een betere en duurzame toekomst voor iedereen. In de opleidingen bachelor en master of science in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande ontwerpen en systemen te verbeteren en nieuwe concepten in het werkveld toe te passen. Typerend voor de opleiding zijn dan ook de talrijke oefeningen en practica in de laboratoria en de veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. In deze bachelor opleiding maak je uitgebreid kennis met zowel elektronica en ICT. Beiden zijn onmisbaar geworden in onze huidige samenleving en omvatten veel facetten: gsm’s, chatten en skypen, een automatische piloot, apparaten in ziekenhuizen, injectie van automotoren, robots, bewaking van treinverkeer en nog veel andere dingen die nu zelfs nog niet bestaan.
De aansluitende master opleiding heeft twee afstudeerrichtingen: elektronica en ICT. In de afstudeerrichting elektronica leer je geavanceerde elektronische schakelingen en systemen ontwerpen, zowel analoog als digitaal. In de afstudeerrichting ICT leer je systemen te ontwikkelen die worden ingezet in de informatie- en communicatie-industrie. Wat jij ontwerpt, stelt de informaticus in staat om zijn softwareproducten operationeel te maken. De ingenieur ict is de bruggenbouwer tussen de informatica en de elektronica.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een ijkingstoets.

Voor wie

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven. Wie in het secundair onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of uit een sterke wiskundige of wetenschappelijke richting komt, heeft een goeie voorbereiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets. Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig. Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

De opleiding tot industrieel ingenieur duurt vier jaar: drie bachelor jaren en één masterjaar. De inhoud van de bachelor- (en master)opleiding is opgebouwd rond vijf leerlijnen: wiskunde en wetenschappen, technologie, engineering, project en onderzoek, communicatie en bedrijfsmanagement. Wiskunde en wetenschappen komen in de eerste twee jaren aan bod en vormen de basis van de opleiding. De andere leerlijnen lopen door alle opleidingsjaren en nemen jaar na jaar toe in diepgang en complexiteit. Via keuzevakken kan je bovendien persoonlijke accenten leggen in je opleiding. Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle opleidingen (bachelor of science in de industriële wetenschappen). Je maakt hierin kennis met alle ingenieursdomeinen, wat je in staat stelt om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dat onderscheidt een ingenieur van een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. In het tweede jaar maak je een keuze: bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT of informatica. Je specialiseert je dan verder in het door jouw gekozen domein. De theorie wordt aanschouwelijk gemaakt via oefeningen en in laboratoria, waar je de opgedane kennis aan de praktijk kunt toetsen. Een industrieel ingenieur stopt immers niet bij de theorie en de concepten; hij is pas tevreden als zijn toepassing echt werkt. Daarnaast staan ook projecten en/of stages (al dan niet in het buitenland) op het programma. Zo maak je al tijdens je studies kennis met het ingenieursberoep.
Na het behalen van je diploma bachelor of science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT kan je rechtstreeks doorstromen naar de master of science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT. De masteropleiding heeft drie afstudeerrichtingen: elektronica, ICT en ingebedde systemen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als Master in de industriële wetenschappen: elektronica–ICT kan je in erg veel sectoren terecht: in de elektronica, bij leveranciers van informatie- en communicatietechnologie (inclusief radio, televisie, telefonie, internet en multimediatoepassingen), softwareontwikkeling, spraakherkenning, computervisie, sensortechnologie, micromachines, medische elektronica, fysische en optische elektronica, transport, energieproductie en -distributie, enz. Je bent direct inzetbaar in technische functies en functies waarvoor een grote zelfstandigheid en creativiteit vereist zijn. Je kunt grote projecten initiëren, plannen en leiden, bijvoorbeeld als ontwerpingenieur, ict-ingenieur, software-ingenieur, R&D ingenieur, ingenieur automatisering, systeemingenieur, onderhoudsingenieur, service-ingenieur, kwaliteitsingenieur, wetenschappelijk medewerker, hoger ambtenaar, manager, technisch-commercieel verantwoordelijke, opleidingsverantwoordelijke.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord