Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Een architect bezit niet alleen technisch en ontwerpmatig talent maar heeft ook maatschappelijk-culturele en architectuur-wetenschappelijke aanleg. Architectuur is namelijk niet te scheiden van het leven en de maatschappij waarin ze voorkomt. Architectuur schept de omgeving, en brengt tegelijkertijd zichzelf tot stand binnen die omgeving.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding architectuur biedt in eerste instantie een goede initiatie en leerschool in de praktijk, de middelen en de voorstellingstechnieken van het architectonisch ontwerpen aangevuld met de basiskennis van het stedenbouwkundig ontwerpen. Je maakt vervolgens kennis met en krijgt inzicht in de constructieve en technische principes van het bouwen. Je wordt ook bewust gemaakt van de betekenis en het maatschappelijk belang van architectuur en de stedenbouw gevoed door historische en architectuurtheoretische kennis en reflectie. Je wordt getraind in het uitvoeren en presenteren van ontwerpgericht en van wetenschap pelijk onderzoek. En last but not least, je maakt kennis met de beroepspraktijk van de architect. Het programma en de rijke leeromgeving van de opleiding bieden je de tijd, de middelen en de mogelijkheden om, naargelang de eigen mogelijkheden en interesses, te verdiepen of te bekwamen in één van de specifieke aspecten van het vakgebied.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen inschrijven in de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur moet je deelgenomen hebben aan een ijkingstoets.

Voor wie

Als architect moet je over heel uiteenlopende kwaliteiten beschikken. Je hebt technisch en ontwerpmatig talent maar ook maatschappelijk-culturele en architectuur-wetenschappelijke aanleg. Kiezen voor Architectuur betekent kiezen voor een brede intellectuele opleiding, met interesse voor de verschillende aspecten en vooral voor hun onderlinge verbanden. Qua vooropleiding is een degelijke basisopleiding wiskunde in het secundair onderwijs bijzonder welkom. De cursussen in het eerste bachelorjaar sluiten aan bij een vooropleiding met zes uur wiskunde per week tijdens de laatste twee jaren van het secundair onderwijs. Ook voor fysica is voorkennis meegenomen, maar die is minder determinerend dan die van wiskunde. Het artistieke deel van de opleiding vindt plaats in het ontwerpatelier. Grote interesse voor vormgeving, esthetiek en vooral de motivatie om te willen bijleren zijn voorwaarden voor succes. Het moet duidelijk zijn dat het ontwerp een fundamentele pijler is van de opleiding. Alleen goed zijn voor de exacte en architectuurwetenschappelijk vakken is onvoldoende. Een goede architect beschikt over een unieke combinatie van beide talenten.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

In de bachelor ligt de klemtoon op het ‘antwoordgericht leerproces’. Tijdens het atelierwerk ontdek je de complexiteit van architectonische problemen. Je leert hoe je die problemen zelfstandig kunt aanpakken en welke werkwijze je daarbij best volgt. Daarnaast staat ook een belangrijk pakket wetenschappen op het programma, met name wiskunde en natuurkunde. Uiteraard word je vanaf dag één geïnitieerd in bouwtechnische aspecten. Ook de vakken die te maken hebben met mens, maatschappij en cultuur zijn in het programma van de bachelor opgenomen. Verder krijg je een inleiding in de architectuurtheorie en de architectuurgeschiedenis. Op grond van dit brede aanbod kunnen je een gefundeerde keuze maken om je te specialiseren in de master.

  • Master

De masteropleiding biedt een brede universitaire kennisbasis met het architectuurontwerpen als focus en het bouwen als voornaamste toepassingsgebied. Je krijgt de mogelijkheid om binnen dat aanbod een eigen profiel te ontwikkelen in de richting van de persoonlijke interesses en intellectuele sterktes. Je kunt kiezen uit twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting Stadsontwerp en architectuur is gericht op ingenieur-architecten met bijzondere interesse voor het gebouw in zijn omgeving. Deze opleiding beoogt op te leiden in de architectuur en het stadsontwerp, en theoretisch te introduceren in de kennisgebieden die betrekking hebben op het ontwerp op grotere schaal. De afstudeerrichting Architectuurontwerp en bouwtechniek is gericht op ingenieur-architecten met bijzondere interesse voor het gebouwontwerp en zijn details, in de constructie, en in duurzame gebouwtechnieken. In het laatste jaar maken de studenten hun masterproef. Daarin werken ze zelfstandig een ontwerp- of onderzoeksprobleemstelling uit, begeleid door de wetenschappelijke staf van de vakgroep. De resultaten van hun afstudeerwerk stellen de studenten tijdens een mondelinge, publieke presentatie voor. Het is voor de bachelor/master in de ingenieurswetenschappen: architectuur ook mogelijk om rechtstreeks in te stappen in de Master in de ruimtelijke planning en stedenbouw. Deze master heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met het brede domein van de ruimtelijke planning en stedenbouw.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden van de opleiding ingenieur-architect zijn actief in erg diverse domeinen. Na de stage starten sommigen een eigen architectuurpraktijk, al dan niet in groepsverband. Andere afgestudeerden gaan aan de slag in overheidsdiensten waar ze mee de krijtlijnen van het bouwen en het plannen van de toekomst helpen uitzetten. Anderen kiezen voor een rol als ingenieur stabiliteit of technische installaties, of gaan voor een loopbaan als projectmanager, energiedeskundige of veiligheidscoördinator. Maar de opleiding opent ook perspectieven voor wie zich in het beroepsleven wil toeleggen op geavanceerde visualisatietechnieken of dataverwerking die in bouw- en planningsprocessen aan de orde zijn.

In deze filmpjes laten we alumni zelf aan het woord.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord