Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie)

Ansofie, bachelor

De vakken waar ik het meeste problemen mee had waren fysica, chemie en fysiologie. Het probleem lag in het tekort aan wetenschappelijke kennis dat ik had meegekregen vanuit mijn secundaire opleiding. Het vak fysiologie bleek vooral moeilijk te zijn door de omvang van het leerpakket en door onvoldoende op voorhand te werken, te studeren en te plannen. Mijn studieaanpak veranderen is iets waar ik blijf aan werken ... Bijsturing was er vooral nodig voor het vak chemie en fysica waarvoor ik bijlessen ben gaan volgen. Ik scoor vooral beter op de vakken waarbij de nadruk ligt op sociaal inzicht of communicatie: onderwijskunde, communicatie, ontwikkelingspsychologie ... Ook de eerste stage verliep zeer vlot. Ik behaalde een zeer goed en onderscheidde me volgens de stagebegeleider vooral door mijn sociale omgang met de patiënten en collega's. De vakken die minder goed verliepen waren vooral de vakken waarbij ik een grote hoeveelheid leerstof moet verwerken. Ik verlies dan sneller mijn interesse tijdens het leren en geef het sneller op. Op die momenten steekt de faalangst de kop op en is het dubbel zo moeilijk om erdoor te ploeteren.

Elise, bachelor

Ik heb getwijfeld tussen moraalwetenschappen, Engels-Nederlands, psychologie, pedagogie en logopedie. Ik ben dan eerst naar de SID-in beurs in Gent geweest. Daarna heb ik een aantal infodagen bijgewoond waaronder de infodag van logopedie. Twee maanden later heb ik besloten om logopedie te doen. De overgang verliep niet van een leien dakje. Ik merkte al vlug dat ik een grote achterstand had wat de wetenschappelijke vakken betreft en de gevolgen daarvan draag ik nu nog altijd mee. Ik ben namelijk tweemaal gezakt voor fysica. Mijn eerste examenperiode heb ik als zeer moeilijk ervaren. Nu echter begin ik meer zicht te krijgen in de manier waarop ik studeer, ik kan nu meer structureren en het lukt al beter.

Jade, bachelor

Ik wist al van het 5de jaar dat ik psychologie wou studeren, maar na de infodag bleek het toch niet de beste opleiding voor mij. Ik heb kennisgemaakt met de opleiding logopedie en die zag ik meteen zitten. Ik wist wel meteen dat ik een opleiding aan de universiteit wou volgen. Ik wou meer zelfstandigheid. Ik heb enkel de infodagen van psychologie en logopedie bijgewoond, waar ik heel goed werd geïnformeerd. De overgang had ik onderschat. Ik dacht dat ik me makkelijk zou kunnen aanpassen, maar dat bleek moeilijker dan verwacht. Je bent nieuw, je kent nog niet zoveel mensen en je moet het (bijna) in je eentje redden. De grootste verandering was de mobiliteit. Ik zit niet op kot, dus ik kom met de trein naar Gent. Maar die uren komen niet altijd zo goed uit. Dus er is nood aan veel planning.

Janne, bachelor

Ik wist altijd al dat ik iets wou doen waarbij communicatie en sociaal contact centraal stonden. Mijn interesse ging in eerste instantie uit naar opleidingen zoals psychologie, geneeskunde ... Toen mijn mama een unilaterale stembandparalyse kreeg, was er even paniek door het vermoeden van een tumor die de verlamming kon veroorzaken. Gelukkig bleek het enkel stressgerelateerd te zijn en kon ze haar stem volledig recupereren met de hulp van een logopediste. Hierdoor kreeg ik interesse voor de opleiding. Ik bezocht de SID-in beurs in Flanders Expo in Gent en informeerde zowel bij de universiteit als de hogeschool. Uiteindelijk opteerde ik voor de universiteit door de aansporingen van thuis uit. Het enige waarover ik mij zorgen maakte, waren de pure wetenschapsvakken zoals chemie, fysica en statistiek.

Marieke, bachelor

Met mijn diploma logopedie wil ik uiteraard logopediste worden. Mijn grote droom is om ooit zelfstandige te worden, maar in het begin zou ik graag in een praktijk werken samen met andere logopedisten. Dat geeft een goede start en later zie ik dan nog wel. Ik denk niet dat ik na deze opleiding nog een andere opleiding ga volgen omdat ik geen idee heb welke ik zou nemen. Logopedie was de enige opleiding (buiten psychologie dan) die mij echt aansprak. Ik ben er zeker van dat je met dit diploma werk zal vinden. Tegenwoordig heeft iedereen wel een logopediste nodig: scholen, bedrijven, zangberoepen ... noem maar op.

Heidi, bachelor

Ik wil nog iets extra's doen na mijn diploma behaald te hebben. Waarschijnlijk de lerarenopleiding of een master-na-masteropleiding. Op die manier liggen mijn keuzes misschien nog iets meer open en ik wil ook graag bijleren. Ik weet nog niet precies waar ik wil werken, maar wel dat ik niet van in het begin als zelfstandige wil beginnen. Het lijkt me interessanter eerst meer interdisciplinair en met andere mensen samen te werken.

Daphne, bachelor

Ik ben niet echt van plan om verder te studeren tenzij ik geen werk vind. Dan zou ik graag de lerarenopleiding lager onderwijs gaan studeren. Ik wil overal gaan werken: ziekenhuis, mpi ... Ik vind dat we met ons diploma voldoende mogelijkheden hebben om een job te vinden.

Anouska, bachelor

De stap van secundair onderwijs naar universiteit was een grote aanpassing: een vreemde stad, vreemde mensen, een totaal ander onderwijssysteem ... Maar tegen mijn verwachtingen in was ik na een aantal weken al helemaal aangepast. Ik leerde snel nieuwe mensen kennen en geraakte al gauw vertrouwd met de stad. Nu is het moeilijk om me in te beelden dat het ooit anders is geweest. De eerste examenperiode bracht natuurlijk de nodige stress met zich mee. Maar ik zette me vol goede moed achter mijn cursussen en blokte de hele kerstvakantie door. Het eerste examen (fysiologie) zag ik echter totaal niet zitten. Ik had de cursus naar mijn mening te weinig gestudeerd (wegens tijdgebrek) en was lichtjes iin paniek. De overige examens verliepen beter. Het was bang wachten op de resultaten maar die waren uitstekend. Fysiologie was weliswaar mijn slechtste vak, maar 12/20 is nog steeds een mooie prestatie. Er was achteraf bekeken dus niets om me zorgen over te maken. Het tweede semester verliep nog vlotter zodat ik uiteindelijk herexamenvrij mijn zomervakantie kon inzetten.

Seline, bachelor

Studenten die mijn opleiding willen volgen, moeten zich bewust zijn dat het een opleiding is in de faculteit Geneeskunde en dat er dus veel wetenschappelijke vakken zijn. Ik zou zeker de raad geven om een wetenschappelijke cursus te volgen. Maak zeker gebruik van de infodagen. Ze zijn heel belangrijk en enkel op die dagen krijg je een goed beeld van de opleiding zelf. Vergeet niet te praten met de studenten die daar ook rondlopen, ze zijn eerlijk en weten de antwoorden op al je vragen.

Marlies, bachelor

Mijn interesse voor logopedie werd voor het eerst gewekt toen ik een therapeutische sessie van mijn kleine broer bijwoonde. Toch waren er ook nog tal van uiteenlopende andere opleidingen die mij aanspraken: journalistiek, talen, economie, criminologische wetenschappen ... Nadien heb ik beslist dat ik zeker een universitaire opleiding wou volgen. Wat de doorslag heeft gegeven bij mijn keuze is de infobundel van de Universiteit Gent die ik in de brievenbus kreeg. Die heb ik helemaal geanalyseerd om tot de slotsom te komen dat logopedische en audiologische wetenschappen van alle aangeboden richtingen degene was die het meest bij mijn capaciteiten en interesse aansloot. De infodag was enkel een aanvullende bevestiging van mijn keuze. Logopedische en audiologische wetenschappen is een zeer gevarieerde opleiding. Naast de essentiële vakken (logopedie, audiologie, linguïstiek) krijg je ook een heleboel vakken die je algemene achtergrondkennis uitbreiden. Tijdens het studeren vraag je je soms wel eens af: waarom moet ik dat toch in godsnaam kennen? Maar uiteindelijk bewijzen alle vakken toch hun nut.

Anastasia, bachelor

De eerste examenperiode was een grote aanpassing. De leerstof is veel uitgebreider dan in het secundair. Ik heb een 2de zittijd gehad en studeren in de vakantie lukte niet zo goed. Je hebt zoveel gepland in de vakantie en dan vallen alle plannen in duigen. Daar heb je wel even last van en het is moeilijk om in de vakantie tegen jezelf te zeggen dat je nu meteen moet leren. De resultaten waren gemiddeld. Ik heb wel veel moeite met fysica en chemie doordat ik geen wetenschappelijke achtergrond heb uit het secundair onderwijs. Met mijn studieaanpak is niets mis, ik moet gewoon meer leren. Ik doe nog steeds logopedie, weliswaar een GIT. Ik neem enkele vakken van de 1ste bachelor mee, maar als het dit jaar goed gaat, zal ik daar niet veel hinder van ondervinden. Mijn studieaanpak heeft een kleine bijsturing gekregen, maar enkel en alleen op het vlak van de duur van het leren zelf.

Ann-Sophie, bachelor

De overgang viel beter mee dan verwacht. Je komt in een open sfeer terecht en die nieuwe vrijheid kwam als geroepen! Je leert nieuwe mensen kennen , je vertoeft plots in een heel andere setting ... m.a.w. allemaal factoren die het studentenleven meteen een heel pak spannender maakten. Het studeren was natuurlijk aanpassen! Je komt van een school waarbij er discipline werd opgelegd en nu moet je die discipline zelf weten op te brengen. Ook op voorhand studeren is nu een must ... Dat vroeg toch wel wat aanpassing.

Anita, master

De eerste examenperiode was voor mij heel stresserend. Ik had veel herexames, maar in de tweede zittijd was ik volledig geslaagd voor alles. Die periode is mij dus goed bevallen want ze was veel minder stresserend dan de eerste zittijd. De moeilijkste vakken waren voor mij de dikste cursussen. In het begin had ik nogal moeite met die te verwerken. Een lange tijd studeren lukt mij niet zo goed, dus ik moest even een methode vinden die mij het beste lag en waarin ik de beste resultaten behaalde.