Bachelor of Science in Engineering Technology (Electromechanical Engineering Technology)

What?

Er zijn grote programmawijzigingen voorzien voor het academiejaar 2018-2019. Voorlopig is nog niets definitief beslist, maar hou deze pagina's in de gaten voor de laatste stand van zaken.

In de opleiding in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Je opleiding wordt gekenmerkt door veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. Je wordt applicatie-ingenieur. Je eindwerk en je latere job zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande concepten of de toepassing van nieuwe concepten in het werkveld. Wie opteert voor industriële wetenschappen aan UGent Campus Kortrijk, kiest voor kwalitatief onderwijs afgestemd op het werkveld. De docenten putten hun kennis en ervaring uit verschillende disciplines. Zij werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Dat garandeert een boeiende wisselwerking tussen de opleiding en het bedrijfsleven.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent Campus Kortrijk en UGent Campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

For whom?

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven. Wie in het middelbaar onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of een richting met minstens één pool wiskunde of wetenschappen, heeft een goede vooropleiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets. Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig. Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.

Course structure

  • Bachelor

De opleiding omvat 4 soorten opleidingsonderdelen: modules met een algemeen vormend karakter, modules die je voorbereiden op je specialisatie, de specialisatie zelf en keuzemodules.
De opleiding Industrieel Ingenieur – UGent campus Kortrijk, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt drie bacheloropleidingen aan: Elektromechanica, Elektronica-ICT en Industrieel ontwerpen. Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor Elektromechania en Elektronica-ICT. Vanaf het tweede jaar krijg je steeds meer vakken die zich toespitsen op je specialisatie. Industrieel ontwerpen heeft in het eerste jaar al een paar specifieke vakken. De échte specialisatie gebeurt vanaf het derde bachelorjaar en wordt voortgezet in de masters.

  • Master

Na de bachelor kun je kiezen uit vijf masteropleidingen:

Machinebouw in de breedste zin van het woord vormt de rode draad als je kiest voor elektromechanica. Vanuit een mechatronische aanpak worden alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerp en de bouw van een moderne dynamische machine aangeleerd.

De elektrotechniek – afstudeerrichting automatisering is er voor iedereen die interesse heeft in het ontwerp van elektromechanische systemen en de bijbehorende besturing. Van een automatische poort tot een volautomatisch magazijn met robotica: automatisering zit overal in ons dagelijks leven.

De elektrotechniek – afstudeerrichting elektrotechniek houdt zich bezig met energiemanagement, productie en transport van energie en met alternatieve energievormen. De productieprocessen voorzien van een betrouwbare elektrische voeding, elektrische aandrijftechniek en vermogenelektronica worden bestudeerd.

De elektronica-ICT* – afstudeerrichting elektronica biedt de keuze tussen de minoren embedded system design (ESD) of hoogfrequent- en vermogenelektronica (HFV). De trajecten steunen op belangrijke pijlers als sensoren en displays, system-on-chip design, mobiele draadloze communicatie, vermogenelektronica en EMC.

De elektronica-ICT* – afstudeerrichting multimedia en informatietechnogie biedt voor hen die de technologische uitdaging IT en media willen aangaan, de keuze tussen de trajecten Cloud Computing met topics als virtualisatie, web- en mobiele applicaties, security en IT governance en Future Media met multimedia, immersieve technologie, mens-machine-interactie en GPU-programmering.

* Onder voorbehoud van goedkeuring zullen de afstudeerrichtingen van de masteropleiding elektronica-ICT aan de UGent Campus Kortrijk samengevoegd worden tot één afstudeerrichting: ingebedde systemen.

Where to?

De opleiding tot Master in de industriële wetenschappen waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein. Je komt meestal terecht in technische functies, management- of commerciële functies, in vele takken van de bedrijfswereld. Een andere belangrijke werkgever is de overheid. Ook in de onderwijssector is een aanzienlijk aantal ingenieurs tewerkgesteld. Al jaren voeren de ingenieursberoepen de lijst van de knelpuntberoepen aan. Dat betekent dat afgestudeerde ingenieurs snel werk vinden.