Bachelor of Science in Industrial Design Engineering Technology

What?

In de opleiding in de Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Je opleiding wordt gekenmerkt door veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. Je wordt applicatie-ingenieur. Je eindwerk en je latere job zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande concepten of de toepassing van nieuwe concepten in het werkveld.

Wie opteert voor Industriële wetenschappen aan UGent campus Kortrijk, kiest voor kwalitatief onderwijs afgestemd op het werkveld. De docenten putten hun kennis en ervaring uit verschillende disciplines. Zij werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Dat garandeert een boeiende wisselwerking tussen het opleidingsprogramma en de realiteit van het bedrijfsleven.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent Campus Kortrijk en UGent Campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

For whom?

Je bent geboeid door de technologische aspecten van industriële toepassingen. Je wilt het hoe en waarom van systemen, machines en installaties bestuderen. Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week (in het secundair) onontbeerlijk. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Course structure

  • Bachelor

De opleiding omvat 4 soorten opleidingsonderdelen: modules met een algemeen vormend karakter, modules die je voorbereiden op je specialisatie, de specialisatie zelf en keuzemodules.
De opleiding Industrieel Ingenieur – UGent campus Kortrijk, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt drie bacheloropleidingen aan: Elektromechanica, Elektronica-ICT en Industrieel ontwerpen. Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor Elektromechania en Elektronica-ICT. Vanaf het tweede jaar krijg je steeds meer vakken die zich toespitsen op je specialisatie. Industrieel ontwerpen heeft in het eerste jaar al een paar specifieke vakken. De échte specialisatie gebeurt vanaf het derde bachelorjaar en wordt voortgezet in de masters.

  • Master

De masteropleidingen bouwen verder op de specialisatie in de bachelor. De UGent Campus Kortrijk biedt zes masteropleidingen tot industrieel ingenieur aan:
– Machinebouw in de breedste zin van het woord vormt de rode draad als je kiest voor Elektromechanica. Vanuit een mechatronische aanpak worden alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerp en de bouw van een moderne dynamische machine aangeleerd.
– De master industriële wetenschappen: Elektrotechniek – afstudeerrichting Automatisering is er voor iedereen die interesse heeft in het ontwerp van elektromechanische systemen en de bijbehorende besturing. Van een automatische poort tot een volautomatisch magazijn met robotica: automatisering zit overal in ons dagelijks leven.
– De master industriële wetenschappen: Elektrotechniek – afstudeerrichting Elektrotechniek houdt zich bezig met energiemanagement, productie en transport van energie en met alternatieve energievormen. De productieprocessen voorzien van een betrouwbare elektrische voeding, elektrische aandrijftechniek en vermogenelektronica worden bestudeerd.
– De master industriële wetenschappen: Elektronica-ICT – afstudeerrichting Elektronica biedt de keuze tussen de minors Embedded System Design (ESD) of hoogfrequent- en vermogenelektronica (HFV). De trajecten steunen op belangrijke pijlers als sensoren en displays, system-on-chip design, mobiele draadloze communicatie, vermogenelektronica en EMC.
– De master industriële wetenschappen: elektronica – afstudeerrichting multimedia en informatietechnogie biedt voor hen die de technologische uitdaging IT en media willen aangaan, de keuze tussen de trajecten Cloud Computing met topics als virtualisatie, web- en mobiele applicaties, security en IT governance en Future Media met multimedia, immersieve technologie, mens-machine-interactie en GPU-programmering.
– De master Industrieel ontwerpen leidt je op tot een ‘architect’ van de producten en systemen van de toekomst die oog heeft voor nieuwe maatschappelijke en technologische trends, of die de wereld verrast met een ingenieuze creativiteit. Die kijk op de toekomst vertaalt zich in een passie voor design, innovatie en de durf om te veranderen.

Where to?

De opleiding tot Master in de industriële wetenschappen waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Je komt meestal terecht in technische functies, management- of commerciële functies, in vele takken van de bedrijfswereld. Een andere belangrijke werkgever is de overheid. Ook in de onderwijssector is een aanzienlijk aantal ingenieurs tewerkgesteld. De lijst met mogelijke tewerkstellingsdomeinen en functies is eindeloos: al jaren voeren de ingenieursberoepen de lijst van de knelpuntberoepen aan. Dat betekent dat afgestudeerde ingenieurs zeer snel werk vinden.