Bachelor of Science in Psychology (Clinical Psychology)

Fien, Bachelor

Ik vond de overgang nog redelijk moeilijk, maar niet zozeer wat betreft de lessen of de leerstof. Vooral het wennen aan het kotleven was lastig. Ik had veel last van heimwee, maar in de les kunnen zitten en kennismaken met andere mensen heeft dat beetje bij beetje doen verbeteren. Ik zat op een zeer slecht kot in mijn eerste jaar en dat eerste jaar is dan ook in mijn ogen slecht verlopen. Mijn resultaten waren wel goed, alhoewel ik op de proefexamens slechter scoorde.

Valentine, Master

Voor mij persoonlijk was de overgang een vrij grote stap. Toen ik naar de introductiedag voor het eigenlijke begin van het academiejaar ging, was ik echt overweldigd toen ik thuis kwam. Wat een massa volk! En een totaal andere manier van lesgeven. Het is op zich niet evident om van de secundaire school, waar je vaste uren hebt en waar er nog strikte regels zijn, over te stappen naar de universiteit. Hier is geen vast uurschema van 's morgens tot in de namiddag en het gaat er allemaal veel losser aan toe. Ook het studeren moet je gewoon worden want er wordt niet meer gezegd wanneer je moet studeren en je hebt geen huiswerk meer. Als je al gewoon bent om regelmatig en op een systematische manier te studeren dan is de overgang niet zo groot maar wanneer je dat helemaal niet gewoon bent dan kan je er toch beter op letten om regelmatig de leerstof bij te houden. Anders komt het op het einde allemaal samen en wordt het moeilijk. Ik had ergens wel verwacht dat de overgang niet eenvoudig zou zijn. Er was niet echt iemand uit de secundaire school die dezelfde richting deed als ik en dan is het niet evident om in zo'n grote massa vrienden te maken. Als je uit jezelf begint te praten met andere mensen valt het waarschijnlijk wel mee maar wanneer je, zoals ik, niet meteen zelf een babbel slaat kan het ook wel wat onwennig overkomen. Uiteindelijk valt alles weer in zijn plooien, leer je automatisch mensen kennen en wen je aan het reilen en zeilen aan de universiteit. Dus ik zou aanraden niet te veel te panikeren en gewoon mee te gaan in de gang van zaken en dan komt alles wel goed.

Pepijn, Master

Leerlingen die overwegen psychologie te studeren mogen zich aan een degelijke algemene vorming verwachten. Let wel: het is en blijft een wetenschap, ook al is het humaan. Als je niet van exacte wetenschappen houdt, zullen er elementen uit de opleiding psychologie je ook niet meteen bevallen. Je hebt les in grote groepen en mag pas praktijk verwachten vanaf het derde jaar. Na het tweede jaar moet je kiezen voor een bepaalde afstudeerrichting. Onderschat die keuze niet.

Evelyne, Bachelor

Ik startte pas in de 3de week met de opleiding psychologie (was eerst begonnen aan farmacie) maar ondervond daar eigenlijk weinig last van. Ik was goed voorbereid op de eerste examenperiode. We hadden de mogelijkheid om proefexamens te maken en waren dus al vertrouwd met het soort vragen en het multiplechoicesysteem toen we ons eerste examen moesten afleggen. Tijdens de eerste examenperiode had ik het moeilijk om na het examen in te schatten wat mijn score zou zijn. Mijn punten bleken heel goed te zijn. In de tweede periode kon ik alles beter inschatten en waren mijn resultaten weer zeer goed.

Aagje, Bachelor

Ik raad vooral de infodagen aan. Lessen volgen is ook wel leuk maar dat geeft je misschien meer een beeld van het hoger onderwijs en minder van de opleiding aangezien 1 les of vak niet echt als representatief gezien kan worden voor een volledige opleiding. Ik zou ook aanraden om vooral te praten met mensen die de richting volgen of gedaan hebben en zelf dingen op te zoeken op het internet over de verschillende studiemogelijkheden. Het is heel belangrijk dat je op tijd begint en je goed informeert over alles! Heel veel van mijn vrienden waren op het laatste moment nog aan het twijfelen en dat moet je echt vermijden, denk ik. Wees ook realistisch in wat je denkt zelf te kunnen en wat niet en hoeveel je ervoor over hebt. Als je interesse hebt voor psychologie zou ik ook eens kijken naar sociologie, criminologie, pedagogie en moraalwetenschappen.

Sigrid, Bachelor

Toen ik begon met mijn studies wou ik verschillende dingen doen, zeker het niet tot één beroep beperken in mijn hele leven. Ik wou voornamelijk eens met gehandicapte kinderen werken en een soort van cursus geven aan mensen die zich niet goed in hun vel voelen (een soort van mengeling tussen toneel en psychologie). Verder in mijn studies begon seksuologie me meer te interesseren, maar voorlopig is het weer iets helemaal anders. Na mijn studies zal ik waarschijnlijk een master na master conflict and development volgen en daarna zou ik dan misschien graag werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie. Ik denk dat je met alle universitaire diploma's wel wat mogelijkheden hebt. Ik ken veel mensen die nu iets totaal verschillends aan het doen zijn dan waarvoor ze gestudeerd hebben.

Anne, Master

De keuze voor psychologie lag pas vast in het tweede semester van mijn laatste jaar in het secundair. Ervoor had ik lang getwijfeld tussen leraar lager onderwijs en psychologie. Maar na de infodag van psychologie was ik overtuigd ervoor te gaan. Ondanks het feit dat mijn klastitularis zei dat ik universiteit niet zou aankunnen. Het tegendeel was in het eerste jaar meteen dik bewezen! Ik wist wel zeker dat het mij volledig interesseerde. De overgang viel beter mee dan verwacht. Ik had de raad opgevolgd van 'op de unief moet je vanaf dag 1 beginnen'. En inderdaad, dat is waar. Grote aanpassingsmoeilijkheden had ik daardoor niet. En de vakken waren interessanter dan verwacht. Dat komt doordat de wetenschappelijkheid van psychologie zeer hard benadrukt wordt. Daar schrok ik zelfs in het eerste jaar van en daardoor vond ik de opleiding nog degelijker en plezanter.

Amy, Bachelor

De eerste examenperiode was achteraf gezien nog de minst stressvolle omdat ik me toen nog niet echt realiseerde wat er me te wachten stond en ik ervan uitging dat iedereen aan de universiteit 2de zit zal hebben. Toen ik voor al mijn vakken geslaagd was in het 1ste semester, zelfs voor statistiek, kreeg ik al wat meer stress voor het 2de semester, ook omdat de vakken me over het algemeen minder lagen. Maar uiteindelijk heb ik het eerste jaar in 1ste zit afgerond en ben ik ook heel tevreden over de resultaten.

Eline, Master

Ik heb eigenlijk pas zeer laat besloten wat ik wou gaan studeren. In de zomervakantie na mijn zesde jaar ben ik pas echt beginnen denken wat ik nu precies zou willen doen. Ik kwam uit de studierichting architectuur in het KSO en ik heb lang getwijfeld of ik in het hoger onderwijs daarmee zou voortdoen. Maar ik was niet echt overtuigd dat ik dat het liefst wou. Uiteindelijk kwam ik op het idee psychologie of pedagogiek te doen. Veel mensen raadden me toen af om universiteit te doen omdat ik van het kunstonderwijs kwam. Ik heb hier echter nooit naar geluisterd en ben er gewoon voor gegaan. Ik had in het begin toch wel wat moeite met de overgang. Plots zat ik op kot, vrij ver van huis (ik ben van Hasselt) en moest ik alles zelf regelen. Ik vond de lessen op zich ook heel vermoeiend. Het hele systeem van lesgeven is totaal verschillend van het secundair ... De grootste verandering vond ik de examenperiode. Plots kreeg ik enkel nog meerkeuzevragen terwijl ik hier totaal geen ervaring mee had. Ook de grote hoeveelheden leerstof filteren was heel moeilijk in het begin. Anderzijds was het wel een heel nieuwe wereld die openging: zelfstandigheid, alleen wonen ...

Erwin, Bachelor

Gedurende het eerste semester had ik de hoeveelheid leerstof zwaar onderschat: ik was veel te laat begonnen en dan nog deed ik eigenlijk te weinig en bovendien via de foute leermethode. Het was een wonder dat ik voor twee van de zes examens geslaagd was. Gezien de enorme groep eerstejaarsstudenten waren alle examens multiplechoice-examens; dat betekent dat je je moet focussen op details zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. In het 1ste semester had ik me enkel beziggehouden met samenvattingen maken waardoor ik veel randzaken uit het oog verloor. In het 2de semester concentreerde ik me dan ook meer op memoriseren. Mijn resultaten in juni waren dan ook heel wat beter. In de 2de zittijd zette ik die lijn dan ook voort en op 2 vakken na was ik volledig geslaagd voor het 1ste jaar. Discipline en motivatie zijn cruciaal!

Famke, Bachelor

Ik twijfelde tussen rechten, pedagogie en psychologie. Ik kan eigenlijk niet uitleggen hoe het komt dat ik uiteindelijk gekozen heb voor psychologie, waarschijnlijk door van de juiste mensen een duwtje in de rug te krijgen. Toch kan ik zeggen dat ik volledig zelfstandig de knoop heb doorgehakt. Ik ben heel tevreden met mijn keuze! Er zou geen andere opleiding even goed bij mij passen, denk ik. Ik ben bij een vriendin cursussen van pedagogie gaan inkijken waardoor ik al snel beslist heb dat dat niet mijn keuze zou worden. Mijn klastitularis kende mij eigenlijk vrij goed en wilde mij niet echt in een bepaalde richting sturen, maar deed het dan toch omdat hij zag dat ik niet kon kiezen tussen rechten en psychologie. Je kiest in feite in het wilde weg en mensen die je goed kennen, zijn dan eigenlijk de belangrijkste richtingaanwijzers.

Cedric, Bachelor

De overgang naar de universiteit was echt een grote aanpassing. Het secundair onderwijs heeft mij nooit echt kunnen stimuleren en evenmin tot grondig studeren aangezet. Ik behaalde dan ook gemiddelde punten met relatief weinig studeren. In het eerste semester van mijn eerste jaar unief had ik 2 tekorten op 6 vakken, grotendeels omdat ik de lessen van die vakken zelden had bijgewoond. Ik heb hieruit mijn lessen getrokken en ook geleerd vroeg genoeg te beginnen studeren tijdens het jaar. Dat ging relatief gemakkelijk omdat de leerstof mij wel uitdaagde en me erg interesseerde. Ik vind mijn opleiding erg nuttig, zowel voor een boeiende job later als voor in het dagelijks leven. Een studie psychologie zet je aan tot kritisch denken omdat er zoveel visies en theorieën zijn die een bepaald fenomeen verklaren. Hierbij moet je telkens argumenteren waarom welk standpunt iets kan verklaren. Dat zorgt ervoor dat je je beslissingen beter kunt overwegen en verantwoorden.

Femke, Bachelor

Ik vond de overgang naar de universiteit emotioneel zwaar. Ik kwam uit een kleine klas met 13 leerlingen en ging al 6 jaar naar dezelfde school ... De eerste weken dacht ik dat ik nooit vrienden zou maken. Gelukkig heb ik 3 jaar later fantastische vrienden, je past je wel snel aan uiteindelijk. Het zelfstandig leren was niet zo moeilijk voor mij, aangezien ik in Latijn (secundair) ook veel alleen moest werken. Het was wel aftasten met de examens. De proefexamens helpen je om te weten te komen wat ze van je verwachten. Maar je moet plots grote hoeveelheden leren en je weet niet wat belangrijk is en wat overbodig. De eerste examenperiode was stresserend omdat ik altijd dacht dat universiteit gelijk was aan vele buizen. Uiteindelijk heb ik nog maar één keer een herexamen gehad. Ik heb tot nu toe niets aan mijn studiemethode moeten veranderen: veel in het jaar bijhouden (vooral de wiskundevakken) en je papers zo snel mogelijk klaar hebben. Ook heb ik geleerd dat het absoluut niet leuk is om in de zomer te zitten leren, maar het is niet het einde van de wereld. Je studiejaren gaan zo snel voorbij ...

Kris, Bachelor

Ik vond de overgang best lastig omdat ik plots een enorme vrijheid kreeg. Ik hoefde niet constant te werken, maar uiteindelijk heb ik de nodige discipline gevonden om ieder dag iets te doen voor school. Vanaf november was ik alles gewend en voelde ik mij thuis in mijn nieuwe omgeving! De eerste examenperiode was zwaar maar ik sloeg me er in vergelijking met anderen toch vlot door. Vanaf dan heb je de truc van het leren en examens afleggen door en dat helpt de volgende examens beter voorbereiden. Ik was zeer tevreden met mijn resultaten: ik had onderscheiding. Mijn punten varieerden van 12 voor statistiek tot 19 voor methodologie. Statistiek was moeilijk omdat ik mijn oefeningen - die veel belangrijker zijn dan de theorie - niet goed bijhield noch schriftelijk herhaalde. Ook mijn tweede jaar verliep goed. Ik werd iets lakser in het bijhouden van de cursussen, maar mijn resultaten waren nog steeds dik in orde!

Davinia, Bachelor

Ik ben psychologie gaan doen met het idee van 'ik ga klinische doen'. Tot op het moment dat we dan echt moeten kiezen ... Dan begon ik te twijfelen. Experimentele was absoluut niets voor mij maar bedrijfspsychologie sprak me ook wel aan. Ik vond het echt super moeilijk om te kiezen, ik heb een tijdlang gedacht 'ik ga bedrijfs doen' omdat de studie me veel leuker leek. Maar ik kon het gewoon niet, ik had zo het gevoel alsof ik gewoon voorbestemd was om klinische te doen en dat dat meer in mijn aard lag. Uiteindelijk heb ik toch geen spijt van mijn beslissing.

Arnout, Bachelor

De eerste examenperiode was een aanpassing. Ik had wat moeite om te plannen. Vroeger had je één dag de tijd om een vak te leren, maar nu kreeg ik er soms een week voor. Ik probeerde dan alles op het gemak te doen, omdat ik bang was dat ik alles te vroeg zou kennen, waardoor ik dan de laatste dagen niks meer zou doen. Ik heb geleerd dat je alles 100 % moet kennen als je een 80 % wilt halen. Zo weinig mogelijk gokken tijdens de examens en aandacht hebben voor details is niet onbelangrijk. Hoe vroeger je begint met leren, hoe beter dat je het kent. De voorbereiding tijdens het jaar is belangrijk omdat je weinig tijd hebt tijdens de examenperiode zelf. Ik had een paar herexamens. Dat vond ik niet zo erg, maar het was beter geweest als ik meteen geslaagd was. Tijdens de tweede zittijd had ik meer tijd om mijn vakken te leren. Ik heb toen alles opnieuw gedaan (boeken lezen en samenvatten). Ik ben elke dag met de leerstof bezig geweest. In het algemeen was ik wel tevreden met mijn resultaten. Het waren geen hoge punten, maar er door zijn was belangrijker. De hogere punten zijn later pas gekomen.

Beatrijs, Bachelor

Er móet nog een leven naast je studies zijn. Anders hou je het studeren niet lang vol. Vooral goed leren plannen en je aan je planning houden is belangrijk. Mijn week (van maandag tot vrijdag) staat overdag meestal in het teken van school en 's avonds besteed ik aan vrije tijd (sporten, uitgaan, film ... behalve tijdens de blok- en examenperiode). Het weekend staat volop in het teken van de KLJ en het samen leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik doe bitter weinig schoolwerk in het weekend, behalve tijdens de examens. Om goed te kunnen studeren, moet je voldoende ontspanning nemen!

Niels, Bachelor

Kies vooral een opleiding die je graag wil doen en niet een waarmee je denkt later meer kansen op de arbeidsmarkt te hebben. Uiteindelijk kan je verschillende richtingen uit met een universitair diploma. Discipline en motivatie zijn absoluut essentieel om te slagen; daarom ook dat je een opleiding moet kiezen die je intrinsiek boeit.

Saar, Bachelor

Persoonlijk vond ik het tweede jaar een pak moeilijker dan het eerste. Ik vond de inhoud van de vakken moeilijker en moest af en toe meer moeite doen om bepaalde zaken te begrijpen. In het derde jaar werd het helemaal hectisch: opeens kwamen er vier keer zoveel practica bij kijken. Wat mij heeft geholpen tot nu toe is om alles te structureren en om goed 'mee te zijn' met de lessen. In het eerste jaar heb ik beseft dat je - vooral in het 2de semester - je korte 'blokperiode' ook hard nodig hebt om te blokken. Als je al de rest op voorhand doet, is de helft van het werk al gedaan! Ik maak zeker niet voor elk vak een samenvatting, maar zorg er wel voor dat mijn notities in orde zijn. De hoofdstukken uit het boek die gekend moeten zijn leren, een les uittypen, artikels lezen en samenvatten, op tijd aan een paper beginnen schrijven ... Het zijn kleine dingen die ervoor zorgen dat je later meer op je gemak bent als je er op tijd mee begint. Als je bv. in het weekend de hoofdstukken leest die samen gaan met de lessen die je die week kreeg, hoef je dat later niet meer te doen, ben je veel meer op je gemak en heb je nadien tijd over. Op die manier geniet ik heel erg van mijn opleiding psychologie, omdat ik weet dat ik alles onder controle heb en ik gemotiveerd blijf door mijn studiemethode.

Mira, Bachelor

Mijn studiekeuze verliep zeer vlot. Reeds in het 5de secundair wou ik psychologie gaan doen. Ik beschouwde het als een voortzetting van mijn studierichting humane wetenschappen. Het feit dat velen humane wetenschappen als 'vuilbak'-richting van het ASO beschouwen, maakte me echter onzeker over mijn keuze. Een gesprek met mijn toenmalige titularis heeft de doorslag gegeven om de opleiding zeker aan te vangen. De reden dat ik voor humane wetenschappen koos, was puur uit interesse, niet omdat ik slecht was in wiskunde, wetenschappen of taalvakken.