Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen (pedagogische wetenschappen)

Wie al een lerarendiploma uit het professioneel hoger onderwijs heeft behaald, kan het te volgen traject naar de educatieve masteropleiding en eventuele vrijstellingen hier bekijken.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de onderwijskunde
  • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
 2. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 12 SP - MAX 14 SP
   • Bachelor in de agogische wetenschappen
  2. MIN 65 SP - MAX 67 SP
   • Bachelor in de criminologische wetenschappen
   • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
   • Bachelor in de psychologie
   • Bachelor in de sociologie
  3. MIN 74 SP - MAX 75 SP
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de geschiedenis
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de wijsbegeerte
 3. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. MIN 64 SP - MAX 67 SP
   • Bachelor in de ergotherapie
   • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
   • Bachelor in de orthopedagogie
   • Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
   • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
   • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
   • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
   • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
   • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
   • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
   • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
  2. MIN 87 SP - MAX 88 SP
   • Bachelor in de gezinswetenschappen
   • Bachelor in de logopedie en audiologie
   • Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
   • Bachelor in de toegepaste psychologie
   • Bachelor in de vroedkunde
  3. MIN 89 SP - MAX 90 SP
   • Bachelor in de verpleegkunde
   • Bachelor in het sociaal werk


Extra info toelatingsvoorwaarden
De faculteit gaat na of de student het pakket van 15 studiepunten onderwijsvakken heeft gevolgd. Indien dit pakket niet of gedeeltelijk werd opgenomen, zal de faculteit een bijkomend pakket onderwijsvakken opleggen.