Educatieve Master of Science in de talen (verkort traject) (toegepaste taalkunde)

  1. Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan voorafgaande bacheloropleiding)
    • Master in de meertalige communicatie, waarbij de talencombinatie die in de educatieve master opgenomen wordt, overeenkomt met de in de Bachelor of Master gevolgde vreemde talen of met één van de in de Bachelor of Master gevolgde vreemde talen en Nederlands als niet-thuistaal
    • Master in het tolken, waarbij de talencombinatie die in de educatieve master opgenomen wordt, overeenkomt met de in de Bachelor of Master gevolgde vreemde talen of met één van de in de Bachelor of Master gevolgde vreemde talen en Nederlands als niet-thuistaal
    • Master in het vertalen, waarbij de talencombinatie die in de educatieve master opgenomen wordt, overeenkomt met de in de Bachelor of Master gevolgde vreemde talen of met één van de in de Bachelor of Master gevolgde vreemde talen en Nederlands als niet-thuistaal