Master of Arts in Comparative Modern Literature

Course content

De Master in de vergelijkende moderne letterkunde is één van de drie masters die volgen op de Bachelor in de taal- en letterkunde: twee talen, maar staat via voorbereidingsprogramma’s ook open voor andere afgestudeerde bachelorstudenten met interesse voor moderne literatuur. Heb je tijdens je bacheloropleiding een minor letterkunde gevolgd, dan krijg je zelfs vrijstelling van dat voorbereidingsprogramma.

De Master in de vergelijkende moderne letterkunde wil inspelen op een aantal culturele ontwikkelingen die de plaats van de literatuur in de hedendaagse maatschappij grondig hebben veranderd.
Elk jaar opnieuw verschijnen er meer nieuwe boeken. Uitgevers doen bovendien sinds enige tijd meer en meer moeite om ook het literaire erfgoed op de markt te houden. Kranten, tijdschriften en andere media besteden uitvoerig aandacht aan literatuur. Er zijn daarnaast een aantal professionele organisaties die de promotie van de literatuur mogelijk maken en initiatieven nemen die literaire teksten en hun makers bij een breder publiek moeten brengen.
Ook de overheid laat zich hierin niet onbetuigd: sinds enige jaren verzamelt en begeleidt het Vlaams Fonds voor de Letteren zoveel mogelijk actoren in het literaire veld.

In de Master in de vergelijkende moderne letterkunde focus je niet alleen op die maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de wetenschappelijke studie van literaire teksten, die aan bod kwam in het optietraject Literatuurwetenschap van de Bachelor in de taal- en letterkunde, diep je verder uit. Dat gebeurt zowel in methodologische vakken als in vakken waarin een specifieke literaire traditie centraal staat.

Op het einde van de opleiding moet je zelfstandig en creatief initiatieven kunnen nemen in alle domeinen van de samenleving waarbinnen de literatuurstudie een meerwaarde biedt (de culturele sector, het onderwijs, de journalistiek en het wetenschappelijk onderzoek).

Course structure

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de master twee finaliteiten heeft: een academische en een professionele.
De opbouw van het programma is drieledig: vakken (35 sp), stage (10 sp) en masterproef (15 sp).

Je volgt vier verplichte vakken (samen 20 sp) die methodologisch van opzet zijn en literatuurwetenschappelijke problemen in algemene en vergelijkende termen benaderen:

1. Literatuur en maatschappij gaat na hoe de moderne literatuur zich verhoudt tot de samenleving. Wat leert de literatuur ons over de samenleving? En welke sociale, economische en politieke factoren bepalen de literatuur?

2. Theoretische literatuurwetenschap biedt een overzicht van de vele analytische methodes waarmee je literaire teksten kunt analyseren. Op welke manieren kunnen we een tekst lezen? Tot op welke hoogte stuurt onze leesmethode deinterpretatie van een tekst?

3. Actuele problemen uit de vergelijkende literatuurwetenschap gaat dieper in op enkele debatten over de plaats en functie van de literatuur in de cultuur(geschiedenis). De relatie tussen het menselijke brein en literatuur, de relatie tussen filmbeelden en literaire beelden en de relatie tussen identiteit en literaire teksten vormen de zwaartepunten.

4. Literatuur in het culturele veld laat je op een interactieve manier kennis maken met de verschillende actoren die in het (Vlaamse) literaire landschap actief zijn. Door theoretisch onderbouwde debatten met professionals uit het beroepenveld verwerf je inzicht in het functioneren van de instellingen waar je tijdens je stage en latere loopbaan aan de slag gaat.

Daarnaast kan je – mede op grond van eerder gekozen specialisaties in de bacheloropleiding en in het licht van de masterproef – kiezen uit o.a. een brede waaier van ‘letterkundige’ vakken uit de masteropleidingen Taal- en letterkunde en Talen en culturen (bv. Engelse letterkunde, Hispano-Amerikaanse letterkunde, Russische letterkunde …). Tot de keuzevakken behoren ook andere methodologische vakken uit de Master in de kunstwetenschappen (o.a. Dramaturgie, Theorieën van de cultuurgeschiedenis, Ontwikkeling en esthetiek van de film, Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst). Op die manier wordt de opleiding ook interessant voor wie een dramaturgische functie in een theatergezelschap of een andere culturele instelling wil opnemen.

Tijdens de opleiding moet je een stage volgen en een masterproef schrijven. Eventueel sluiten stage en masterproef qua onderwerp bij elkaar aan.
Wil je een academisch zwaartepunt in je opleiding inbouwen, dan krijg je de mogelijkheid stage te lopen bij één van de lopende wetenschappelijke projecten van universitaire onderzoeksgroepen die actief zijn in het vakgebied (participatie in wetenschappelijk onderzoek, organisatie van lezingen en congressen, voorbereiden van publicaties ...).
Wie vooral professionele ervaring wenst op te doen, loopt stage bij één van de meer dan 50 organisaties uit het literaire en culturele veld waarmee de opleiding samenwerkt. Dat zijn onder andere literatuur- en cultuurhuizen (Vooruit), beleidsinstellingen (Vlaams Fonds voor de Letteren), literaire organisaties (Passa Porta, Behoud de Begeerte), literaire erfgoedinstellingen (Letterenhuis, KANTL), theatergezelschappen (NTGent, Campo) en uitgeverijen (De Bezige Bij, Borgerhoff & Lamberigts).

Career perspectives

De masteropleiding opent dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere masters in de taal- en letterkunde. De stage opent nieuwe mogelijkheden binnen het literaire bedrijf en het bredere culturele veld.
Je kunt aan de slag in de culturele sector (musea, uitgeverijen, theatergezelschappen, literaire organisaties, archieven, pers, bibliotheken en culturele centra). Voor wie een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de literatuurwetenschap heeft, biedt de opleiding ook aantrekkelijke perspectieven in het wetenschappelijk onderzoek.