Bachelor of Science in Mathematics

What?

Wiskunde is de studie van structuur, ruimte, kwantiteit en verandering, herleid tot hun meest abstracte essentie. Wiskundigen zoeken patronen, formuleren vermoedens en leiden waarheid af via rigoureuze deductie uit oordeelkundig gekozen axioma’s en definities. Twee zaken staan centraal: het abstraheren van de werkelijkheid en het deduceren van waarheden. Wiskunde staat ook voortdurend in wisselwerking met andere wetenschappen.

De bruikbaarheid van wiskunde voor de fysica is onmiskenbaar, maar in de twintigste eeuw hebben ook de biologie, economie, statistiek, informatica en tegenwoordig ook de menswetenschappen zich ontpopt als belangrijke toepassingsgebieden. Wiskunde is al heel lang één van de meest fundamentele uitingen van de mens in zijn streven om de wereld beter te begrijpen. Daarom zal ze ook een essentieel element blijven van de cultuur die we aan de komende generaties doorgeven.

For whom?

De eerstejaarsvakken sluiten aan bij de vaardigheden zoals aangebracht in het secundair onderwijs. De belangrijkste begrippen die je kent uit het secundair onderwijs worden hoe dan ook in een meer algemeen kader geplaatst en nauwkeuriger gefundeerd. Interesse voor wiskunde is vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde om je op je plaats te voelen in de richting Wiskunde. Iedereen die in het secundair onderwijs vlot kon omgaan met de abstracte taal van de wiskunde en voldoende gemotiveerd is om verder te gaan in het nadenken over scherp gedefinieerde structuren, moet deze studierichting zeker aankunnen. Wie in het middelbaar zes uur wiskunde volgde en daarbij degelijke punten haalde, heeft alle bagage om de opleiding Wiskunde tot een goed einde te brengen.

Course structure

  • Bachelor

De opleiding Bachelor in de wiskunde is algemeen wiskundig vormend. In het eerste bachelorjaar wordt de basis gelegd voor de vakken uit latere jaren. Vanaf het tweede bachelorjaar is er ruimte voor verbreding; dan kies je één van de vijf minoren, waaruit drie vakken gevolgd worden: biowetenschappen, economie, informatica, natuurkunde of onderwijs.
In het tweede en derde bachelorjaar worden verschillende vakgebieden binnen de wiskunde aangeraakt, van complexe analyse tot wiskundige optimalisatie en van logica tot regressiestatistiek.
In het derde bachelorjaar kan je een aantal studiepunten vrij kiezen uit de bacheloropleidingen van alle Vlaamse universiteiten. Na een strakke bacheloropleiding heb je van vele disciplines binnen de wiskunde geproefd en ben je klaar om bewuste keuzes te maken in je masteropleiding.

  • Master

In het tweejarige masterprogramma kies je een major die aangeeft waar je interesses liggen binnen de wiskunde. Ben je gebeten door de hedendaagse zuivere wiskunde en wil je je verder bekwamen in het abstract denken en zorgvuldig redeneren?
Ben je eerder geïnteresseerd in hoe concrete problemen kunnen aangepakt worden met adequate wiskundige technieken, gaande van financiële wiskunde tot kunstmatige intelligentie? Of wil je je verdiepen in de wiskundige beschrijving van de fysische realiteit, met leertrajecten in relativiteitstheorie en kwantummechanica? Voor elke wiskundige is er een interessante major, te kiezen uit:

× Zuivere wiskunde
× Wiskundige natuurkunde
× Toegepaste wiskunde en informatica

Aan de hand van vijf gevorderde vakken (30 studiepunten) word je tot een hoog niveau van kennis en competenties gebracht. Daarnaast worden ook minors aangeboden die voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs, in het onderzoek of in het banken verzekeringswezen. Als je de minor onderwijs opneemt in je bachelor en master, dan kun je je lerarenopleiding gelijktijdig met de master afwerken. In het tweede masterjaar doe je wiskundig onderzoek en je schrijft daarover een masterproef. Hiervoor worden 30 studiepunten voorzien. De overige 30 studiepunten worden met keuzevakken gevuld, aanleunend bij eigen interesses. Achttien studiepunten daarvan moeten gespendeerd te worden aan wiskundevakken, de rest is vrij te kiezen over alle curricula van alle Vlaamse universiteiten. Doorgaans kiezen wiskundestudenten vakken die aanleunen bij de minor.

Where to?

Met een diploma van Master in de wiskunde kun je heel wat richtingen uit: de beroepsuitwegen zijn talrijk en zeer divers. Een wiskundige is getraind in het analyseren en oplossen van problemen en dat opent een waaier aan mogelijkheden. Dat wiskundigen echte topjobs hebben, blijkt onder andere uit rankings waarin ‘wiskundige’ steevast in de top 5 meedraait. Een deel van de wiskundigen kiest voor een loopbaan in het onderwijs. Ook heel wat afgestudeerden doctoreren; dat houdt in dat ze wetenschappelijk onderzoek verrichten aan een universiteit. Daarnaast worden de taken in de industrie en de financiële sector steeds complexer, en dienen ze zich meer en meer aan als wiskundige vraagstukken. De vraag naar mensen die een sterke training hebben in het aanpakken van nieuwe of complexe problemen van wiskundige of andere aard stijgt overal. Dat heeft tot gevolg dat er een tekort is aan wiskundigen, zowel in het onderwijs, in de industrie als in de financiële sector.