Bachelor of Science in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

What?

Kinesitherapie betekent letterlijk 'behandelen door bewegen'. Maar in feite houdt die term veel meer in. Met alle beschikbare middelen proberen kinesitherapeuten de capaciteiten van de patiënt te optimaliseren: het opnieuw leren lopen na een ongeval, specifieke ademhalingstechnieken aanleren om een hart- en/of longpatiënt een meer comfortabel bestaan te bieden, voorbereiden en begeleiden van bevallingen ... Dit is maar een greep uit het brede gamma van de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen. Die waaier van taken breidt nog dagelijks uit en vereist een continue follow-up en een kritische geest. Kinesitherapie is in feite zoals het leven zelf, voortdurend in beweging!

For whom?

Indien je kiest voor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, dan kies je voor de wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorg. Je moet dus niet enkel interesse hebben voor de bewegende medemens en de begeleiding bij stoornissen van die beweging, maar je moet ook belangstelling hebben voor wetenschappen en een voldoende voorkennis hebben van de basiswetenschappen. Ook een zekere sportieve belangstelling is meegenomen omdat een goede fysieke conditie als kinesitherapeut een niet te onderschatten voordeel is bij het uitvoeren van de behandelingstechnieken.

Course structure

De opleiding bestaat uit een bachelor 180 sp en een master van 120 sp. Na drie jaar behaal je dus het bachelordiploma. Rekening houdend met het feit dat kinesitherapie binnen de gezondheidszorg een gereglementeerd beroep is, is het volgens de betreffende wetgeving zo dat de bacheloropleiding geen toegang kan verlenen tot beroepsuitoefening als kinesitherapeut. De bachelor moet dus voornamelijk als een ‘doorstroombachelor’ bekeken worden, die de basis legt voor de masteropleiding waarmee men wel de gereglementeerde beroepstitel kan krijgen.

In de masterjaren krijgt de student de mogelijkheid om zich op basis van persoonlijke interesse verder te verdiepen in een specifiek werkterrein. De UGent heeft gekozen voor de volgende afstudeerrichtingen:
- Revalidatie en Kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen,
- Revalidatie en Kinesitherapie bij kinderen,
- Revalidatie en Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen,
- Revalidatie en Kinesitherapie bij ouderen.

De afstudeerrichtingen zijn gebaseerd op de relevantie van die specialisatiedomeinen op de arbeidsmarkt. In de masterjaren is er ruimte voorzien in het curriculum om (tijdelijk) in het buitenland te gaan studeren of stage te lopen. Het tweede masterjaar is bijna volledig gewijd aan de gekozen afstudeerrichting.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

 

 

Where to?

Als master kun je de job opnemen van kinesitherapeut in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, bejaardenhomes, bijzondere instellingen ... Dit kan in loondienst of als zelfstandige. Heel wat kinesitherapeuten starten zelf een praktijk, alleen of met collega’s. Verder kun je aan de slag als kinesitherapeut in het gespecialiseerd onderwijs of als sportkinesitherapeut bij een club. Ook binnen het wetenschappelijk onderzoek is een groeiende markt te onderscheiden, evenals in een heel gamma van aanverwante domeinen (medisch afgevaardigde, fitnessbegeleiders, research-functies in de industrie…).

Wat revalidatie betreft, neemt de actieradius van de kinesitherapeut gestaag toe; denken we maar aan de opkomst van de revalidatie bij kankerpatiënten, de manuele therapie of aan de niet te verwaarlozen vergrijzing van de bevolking, met haar eigen problematiek en nood aan verzorging en behandeling. Ook de stijgende incidentie van een aantal interne aandoeningen zoals diabetes en obesitas ... doet de vraag naar kinesitherapeuten stijgen. In de sportwereld ziet men ook meer en meer de nood aan specialisten in.

Er is voorlopig nog altijd de contingenteringsregeling die ervoor zorgt dat er jaarlijks voor heel Vlaanderen slechts een beperkt aantal afgestudeerden kunnen erkend worden voor het leveren van kinesitherapeutische prestaties die door de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de terugbetaling in aanmerking komen.
Die regelgeving bestaat nog steeds maar werd afgelopen jaren niet meer toegepast. De politiek zal zich hierover verder dienen te beraden in de komende jaren.

De maatregel heeft er wel toe geleid dat de arbeidsmarkt zich spontaan heeft herschikt, waardoor vandaag de vraag en het aanbod met betrekking tot tewerkstelling in evenwicht is gekomen. Immers, het aantal vacatures is gestegen en vanuit inhoudelijk standpunt is de arbeidsmarkt voor de kinesitherapeut verruimd en gespecificeerd.

De UGent wil maximaal inspelen op de evoluties op de arbeidsmarkt en heeft ervoor geopteerd die afstudeerrichtingen aan te bieden die relevant zijn voor die ontwikkelende markt. Het opleidingsaanbod beantwoordt met andere woorden aan de behoeften van de moderne kinesitherapie.