Master of Science in Business Administration (Finance and Risk Management)

Course content

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de wijze waarop zij zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Je leert je stakeholders beter begrijpen waardoor je succesvolle bedrijfsbeslissingen kan nemen. Je verwerft inzicht in één domein dat een belangrijke uitdaging vormt voor een onderneming. Zo word je voorbereid op een sturende functie in een afdeling die de kernfuncties vervult. Je leert immers hoe een klant denkt, wat het belang van de fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeelsbeleid ontwikkelt, hoe je IT kan inzetten om de rentabiliteit te monitoren, waar je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten of hoe je door een optimale structuur je strategische doelstellingen haalbaar maakt.

UNIEKE OPLEIDING
Handelswetenschappen kun je in Oost- en West-Vlaanderen alleen in Gent studeren.

Course structure

In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen. In het derde bachelorjaar heb je via de finaliteitskeuzes al met twee daarvan kennisgemaakt. In de masteropleiding kun je je in één van die twee keuzes specialiseren, maar je bent ook vrij om een nieuwe specialisatie te kiezen. In elk van die afstudeerrichtingen loop je tijdens het tweede semester stage en volg je het vak Strategisch management waaraan een business game is gekoppeld.

Fiscaliteit brengt je in contact met de meest uiteenlopende problemen op het vlak van ondernemingsbeleid en vermogensbeheer. Vrijwel alle fiscale materies komen aan bod: de ‘klassiekers’ zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en ook de internationale fiscaliteit en de regionale en lokale belastingen. Je wordt ingewijd in de spelregels die de administratie moet volgen bij het vestigen en innen van belastingen.

In Finance en risicomanagement verwerf je inzicht in de instellingen van de financiële sector: banken, verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. De ruime inkijk in de diverse financiële geledingen en de polyvalentie van de opleiding zorgen ervoor dat je kunt inspelen op de toenemende vraag naar financieel geletterde mensen met een gezonde ondernemingszin.

In Management en informatica kom je in de eerste plaats met de managementgerichte dimensie van informatica in aanraking. Je leert een project opzetten, begeleiden en afronden. Je wordt voorbereid om een bedrijf te begeleiden bij de automatisering en informatisering van bedrijfsprocessen. Ook de ‘zachte’ factoren zoals communicatie of hoe mensen met systemen omgaan komen aan bod. Je verwerft ook inzicht in de beveiliging en het helpdeskbeheer. Daarnaast bestudeer je netwerken en operating systems, leer je de beginselen van programmering en functionele analyse, en leer je hoe prototypes van programma’s geschreven worden.

Commercieel beleid bepaalt welke producten en diensten een organisatie moet ontwikkelen en aanbieden, welke service daarbij noodzakelijk is, welk prijsbeleid zal worden gevoerd en welke communicatievormen in de verschillende marktsegmenten adequaat zijn. De marketingdiscipline is multidisciplinair omdat ze inzichten en toepassingen van uiteenlopende disciplines als economie, psychologie, sociologie, statistiek en operationeel onderzoek combineert. Een analytische geest, onderzoeksvaardigheden en anticiperend de markt kunnen inschatten, zijn cruciaal. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig en creatief werk, ook in teamverband.

Personeels- en organisatiemanagement biedt een gevarieerd beeld van human resource management, gaande van klassieke administratieve vragen, over motivatie van medewerkers tot strategisch denken en handelen. Je leert hoe je een HR-strategie ontwikkelt, hoe je deze afstemt op de organisatiestrategie, en hoe je een performant HRM implementeert. Je vertaalt het HR-beleid in concrete managementpraktijken m.b.t. de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Je gaat na hoe je de organisatie verder kan veranderen en ontwikkelen. Daarnaast besteed je aandacht aan de maatschappelijke en institutionele omgeving van de HR-manager: de arbeidsmarkt, de relaties met vakbonden, internationaal HR, diversiteit en duurzame ontwikkelingen. Tot slot worden jouw onderzoeksvaardigheden aangescherpt a.d.h.v. recent wetenschappelijk onderzoek binnen HRM.

Career perspectives

De masteropleiding handelswetenschappen opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding geven belangrijk is. Je oefent een job uit met verantwoordelijkheid, vaak veel persoonlijke voldoening. Je kunt ook bij de overheid terecht, bij openbare instellingen en bij non-profitorganisaties. Leraar worden in het secundair of het hoger onderwijs behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je kunt je tot slot ook vestigen als zelfstandige, bv. als accountant, fiscaal adviseur of managementconsulent.

+++/---

De afstudeerrichting Fiscaliteit stelt je in staat om te werken in een kantoor van accountants-belastingconsulenten. Jouw werkveld is echter veel ruimer dan fiscaliteit en boekhouding. Je bent vaak de eerste adviseur en vertrouwenspersoon van de onderneming en de familie. Je tussenkomsten zullen bepalen hoe de opvolging in de onderneming geregeld wordt en hoe het beheer van het privépatrimonium wordt georganiseerd.

Vanuit Finance en risicomanagement kun je terecht in banken, verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven.

Na Management en informatica kun je uiteraard werken in organisaties die zich bijna uitsluitend met ICT bezig houden. Je kunt ook aan de slag als business consultant, die klantenbehoeften vertaalt i.f.v. materiaal en infrastructuur, als ICT-architect en systeemontwikkelaar, die ICT-infrastructuurplannen en informaticatoepassingen noodzakelijk voor de goede werking van een bedrijf uitwerkt.

Als afgestudeerde Commercieel beleid kun je terecht in organisaties die vertrouwd zijn met concepten en instrumenten om doelgericht met marktonzekerheden om te gaan. Je kunt ook aan de slag in organisaties die een marketingbeleid voeren of die aspecten van het marketingbeleid ondersteunen, zoals marktonderzoeks-, consultancy- en communicatiebureaus.

Vanuit Personeels- en organisatiemanagement heb je heel wat tewerkstellingsmogelijkheden in profit- en non-profitorganisaties als kwaliteitsmanager, verantwoordelijke personeels- en loopbaanontwikkeling, HR-manager, organisational developer, strategisch analist, werving en selectie officer, etc.