Master of Science in Educational Sciences (Clinical Special Needs Education and Disability Studies)

Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.

 1. Immediate Admission
  • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: klinische orthopedagogiek en Disability Studies
  • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: orthopedagogiek
 2. Admission Subject to Passing a Preparatory Course
  1. MIN 12 SP - MAX 14 SP
   • Bachelor in de agogische wetenschappen
   • Bachelor in de onderwijskunde
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: pedagogiek en onderwijskunde
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: sociale agogiek
  2. MIN 65 SP - MAX 67 SP
   1. programme new structure
    • Bachelor in de criminologische wetenschappen
    • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
    • Bachelor in de psychologie
    • Bachelor in de sociologie
   2. programme old structure
    • Licentiaat in de sociale en culturele agogiek
  3. MIN 74 SP - MAX 75 SP
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de geschiedenis
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de wijsbegeerte
 3. Admission Subject to Passing a Linking Course
  1. MIN 64 SP - MAX 67 SP
   1. programme new structure
    • Bachelor in de ergotherapie
    • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
    • Bachelor in de orthopedagogie
    • Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
    • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
    • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
    • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
    • Bachelor in het sociaal werk
    • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
    • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
    • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
   2. programme old structure
    • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
    • Gegradueerde in ergotherapie
    • Gegradueerde in orthopedagogie
    • Kleuteronderwijzer(es)
    • Maatschappelijk assistent
    • Onderwijzer(es)
  2. MIN 87 SP - MAX 88 SP
   1. programme new structure
    • Bachelor in de gezinswetenschappen
    • Bachelor in de logopedie en audiologie
    • Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
    • Bachelor in de toegepaste psychologie
    • Bachelor in de verpleegkunde
    • Bachelor in de vroedkunde
   2. programme old structure
    • Gegradueerde assistent in de psychologie
    • Gegradueerde in audiologie
    • Gegradueerde in logopedie
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie kinderverpleegkunde
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie psychiatrische verpleegkunde
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie sociale verpleegkunde