Master of Science in Nutrition and Rural Development

Admission (for Flemish degree students)

Alternatieve trajecten - doorstroomprogramma’s

Ben je in het bezit van een masterdiploma waarvan het bachelorvoortraject bij de toelatingsvoorwaarden vermeld staat onder de categorie “via voorbereidingsprogramma”, dan kan je eventueel – na toelating op basis van dossieronderzoek – onmiddellijk starten in de betreffende masteropleiding (horizontale instroom). Je volgt dan een geïndividualiseerd traject van minstens 120 sp. De trajectbegeleider is je contactpersoon. Meer info op de facultaire website.

Direct admission

 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (cel- en genbiotechnologie)
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (chemie en voedingstechnologie)
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (land- en bosbeheer)
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (landbouwkunde)
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (milieutechnologie)
 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
 • Bachelor in de biologie
 • Bachelor in de biomedische wetenschappen
 • Bachelor in de diergeneeskunde
 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
 • +++/---
  • Bachelor in de geneeskunde
  • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
  • Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie

Via preparatory programme

< 60 sp

 • Bachelor in de biowetenschappen
 • Bachelor in de chemie
 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie - campus Kortrijk
 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie - campus Schoonmeersen
 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen (klinische orthopedagogiek en Disability Studies)
 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek)
 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde)
 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen (sociale agogiek)
 • Bachelor in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
 • +++/---
  • Bachelor in de psychologie (klinische psychologie)
  • Bachelor in de psychologie (theoretische en experimentele psychologie)
  • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
  • Bachelor in de tandheelkunde

Admission (for international degree students)

Consult the programme website for specific academic and language requirements.

Language (for Flemish degree students)

Je voldoet aan de taalvoorwaarden op basis van je Vlaams diploma.

Language (for international degree students)

The applicants must be proficient in English. More information regarding the required knowledge of English.