Master of Science in Political Science (International Politics)

Course content

De Master in de politieke wetenschappen heeft twee afstudeerrichtingen: Nationale politiek en Internationale politiek. Voor elke afstudeerrichting zijn specifieke vakken voorzien.

Career perspectives

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling. Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in de journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de diplomatie, bankinstellingen … De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen.

+++/---

Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland uitwijken en daar een geschikte job vinden. Ook in de Master politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken.

De veelzijdigheid van de opleiding enerzijds en de specifieke politicologische vakken over de Belgische en internationale politiek anderzijds garanderen een geschikte vorming om de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw niet alleen aan te kunnen maar ook kritisch te analyseren en vorm te geven.