Search

112 programmes found

Master's Programme(s)

The Master in African Studies at Ghent Unviersity is the only Master’s programme in Belgium uniquely focusing on the academic study of the African continent. The programme starts from a truly interdisciplinary perspective as its courses take on a deep-time perspective on Africa’s peoples, cultures, literatures and languages, focusing on Central and Eastern Africa.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

This master combines the expertise in the field of historical linguistics and literature for about ten languages or groups of languages. Linguistics and literature are not considered as isolated fields of study: texts are always situated within the culture-historical context of their origins and use. The programme responds to the needs of the cultural sector, where there is an increasing interest in national and international heritage, in libraries and archives, in the history of the book and the effects of the past.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De master industriële wetenschappen: bouwkunde legt de klemtoon op de constructie van functionele en duurzame gebouwen en wegeninfrastructuur, met aandacht voor veiligheid, stabiliteit en het milieu.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: chemie heeft een studieonderwerp dat dicht betrokken is bij ons dagelijkse leven: de ontwikkeling en productie van nieuwe materialen, de synthese van nieuwe geneesmiddelen, het opvolgen en verbeteren van ons milieu.... De klemtoon ligt op chemische ingenieurstechnieken, metaalkunde en kunststoffen, macromoleculaire en industriële chemie.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: elektromechanica spitst zich toe op machinebouw in de breedste zin van het woord. Opleidingsonderdelen als mechanica en elektriciteit worden uitgediept en via keuzevakken kan je ook specialiseren in het domein van kunststoffen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

In de master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, afstudeerrichting elektronica leer je geavanceerde elektronische schakelingen en systemen ontwerpen, zowel analoog als digitaal. In de afstudeerrichting ICT leer je systemen ontwikkelen die worden ingezet in de informatie- en communicatieindustrie. Wat jij ontwerpt, stelt de informaticus in staat om zijn softwareproducten operationeel te maken. Vanaf 2021 komt er nog een derde afstudeerrichting bij: ingebedde systemen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

In de master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, afstudeerrichting elektronica leer je geavanceerde elektronische schakelingen en systemen ontwerpen, zowel analoog als digitaal. In de afstudeerrichting ICT leer je systemen ontwikkelen die worden ingezet in de informatie- en communicatieindustrie. Wat jij ontwerpt, stelt de informaticus in staat om zijn softwareproducten operationeel te maken. Vanaf 2021 komt er nog een derde afstudeerrichting bij: ingebedde systemen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: informatica is een unieke opleiding in Vlaanderen. In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op netwerken, softwareontwerp en beheer van informaticasystemen. Je kunt aan de slag als softwareontwikkelaar, netwerken systeembeheerder, software-ingenieur, functioneel analist, onderzoeker, lesgever, IT-coördinator, databaseontwerper, informatieanalist …

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

In de masteropleiding gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming en doorgedreven klinische training via de stages binnen het domein van de logopedie (stem-, spraak-, taalstoornissen) of de audiologie (gehoor- en evenwichtsstoornissen). De stage is een belangrijk onderdeel van de master. Je zet de gekozen afstudeerrichting uit de bachelor (logopedie of audiologie) voort in de master.

Master's Programmes - 120 ECTS credits - Faculty of Medicine and Health Sciences

In de masteropleiding gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming en doorgedreven klinische training via de stages binnen het domein van de logopedie (stem-, spraak-, taalstoornissen) of de audiologie (gehoor- en evenwichtsstoornissen). De stage is een belangrijk onderdeel van de master. Je zet de gekozen afstudeerrichting uit de bachelor (logopedie of audiologie) voort in de master.

Master's Programmes - 120 ECTS credits - Faculty of Medicine and Health Sciences

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie, goede diensten bewijzen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Arts and Philosophy