Search

8 programmes found

Master's Programme(s)

In de master in de industriële wetenschappen: biochemie (Campus Kortrijk) worden de verschillende leerlijnen uit de bacheloropleiding - biochemie, microbiologie, genetica en voeding - uitgediept. Op die manier zal je diverse verantwoordelijkheden kunnen opnemen in de industrie en het onderzoek. Je masteropleiding is zeer praktijkgericht.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Bioscience Engineering

In de master in de industriële wetenschappen: chemie (Campus Kortrijk) worden de verschillende thema's uit de bacheloropleiding - polymeerchemie, watertechnologie, analytische chemie en industriële productieprocesen - uitgediept. Tijdens de vele practica kom je in contact met pilootopstellingen en de nieuwste software. Je masteropleiding is zeer praktijkgericht.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Bioscience Engineering

De opleiding master in de industriële wetenschappen: elektromechanica (Campus Kortrijk) houdt zich bezig met machinebouw in de breedste zin van het woord. Vanuit een mechatronische aanpak worden alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerp en de bouw van een moderne dynamische machine aangeleerd. Eindige elementen analyses, geavanceerde regeltechnieken, geluid en trillingen en motion control zijn topics die aan bod komen.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, afstudeerrichting Ingebedde Systemen (Campus Kortrijk) concentreert zich op sensoren en displays, System-on-Chip design, datamining, mechatronisch productontwerp, cloud computing en mobiele applicaties.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek (Campus Kortrijk) heeft twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting automatisering legt de brug tussen de technologie én de software die instaat voor de besturing ervan (vnl. productieautomatisering en procesbeheersing). De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen (evenals productie en transport van energie).

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek (Campus Kortrijk) heeft twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting automatisering legt de brug tussen de technologie én de software die instaat voor de besturing ervan (vnl. productieautomatisering en procesbeheersing). De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen (evenals productie en transport van energie).

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

De master in de industriële wetenschappen: industriëel ontwerpen (Campus Kortrijk) is een unieke opleiding in Vlaanderen. De master industrieel ontwerpen is een 'architect' van de producten en systemen van de toekomst die oog heeft voor nieuwe maatschappelijke en technologische trends en die de wereld verrast met ingenieuze creativiteit.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Engineering and Architecture

In de master in de industriële wetenschappen: milieukunde (Campus Kortrijk) leer je concrete en duurzame oplossingen formuleren voor actuele problemen zoals bodem-, water- en luchtverontreiniging, energieverbruik, afvalbeheer en biodiversiteit. De basiskennis uit het bachelortraject over de ons omringende water-, lucht - en bodemcompartimenten en de regelgeving wordt verder uitgediept tijdens het masterjaar.

Master's Programmes - 60 ECTS credits - Faculty of Bioscience Engineering