International Master of Science in Fire Safety Engineering

Admission (for Flemish degree students)

  1. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
    • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met inbegrip van 'architectuur')
  2. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
    • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs


Extra info toelatingsvoorwaarden
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding willen volgen, moeten zich aanbieden bij de IMFSE-Management Board van de opleiding vóór 30 april van het voorafgaande academiejaar. Na deze datum kan men niet meer worden toegelaten.

Admission (for international degree students)

Bachelors or Masters in: architecture, civil engineering, electrical engineering, electromechanical engineering, chemical engineering, engineering physics, materials science, urbanism and spatial planning. Other degrees on the basis of a study of individual skills (e.g. fire safety consultants, fire prevention officers, fire brigade officers, building designers, building services engineers, architectural practitioners).

Language (for Flemish degree students)

Je voldoet aan de taalvoorwaarden op basis van je Vlaams diploma.

Language (for international degree students)

More information regarding the required knowledge of English; see also information on the course website.