Master of Arts in de literatuurwetenschappen

 1. Rechtstreeks:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de Afrikaanse talen en culturen
   • Master in de historische taal- en letterkunde
   • Master in de Oost-Europese talen en culturen
   • Master in de Oosterse talen en culturen
   • Master in de taal- en letterkunde
   • Master in de vergelijkende moderne letterkunde
   • Master of African Studies
  2. opleidingen oude structuur:
   • Licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen
   • Licentiaat in de taal- en letterkunde: Latijn en Grieks
   • Licentiaat in de taal- en letterkunde: Romaanse talen
 2. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
   • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
   • Handelsingenieur(academisch diploma)
   • Licentiaat in de Afrikaanse talen en culturen
   • Licentiaat in de Arabistiek en Islamkunde
   • Licentiaat in de archeologie
   • Licentiaat in de communicatiewetenschappen
   • Licentiaat in de criminologische wetenschappen
   • Licentiaat in de economische wetenschappen
   • Licentiaat in de geschiedenis
   • Licentiaat in de godgeleerdheid
   • Licentiaat in de godsdienstwetenschappen
   • Licentiaat in de Japanologie
   • Licentiaat in de kunstwetenschappen
   • Licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie
   • Licentiaat in de moraalwetenschappen
   • Licentiaat in de morele begeleiding
   • Licentiaat in de musicologie
   • Licentiaat in de Oost-Europese talen en culturen
   • Licentiaat in de Oosterse studies: Bijbelse wetenschappen
   • Licentiaat in de Oosterse studies: Oude en Nabije Oosten
   • Licentiaat in de Oosterse talen en culturen
   • Licentiaat in de pedagogische wetenschappen
   • Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen
   • Licentiaat in de politieke wetenschappen
   • Licentiaat in de psychologie
   • Licentiaat in de rechten
   • Licentiaat in de Sinologie
   • Licentiaat in de sociale en culturele agogiek
   • Licentiaat in de sociale en culturele antropologie
   • Licentiaat in de sociologie
   • Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen
   • Licentiaat in de toegepaste theologie
   • Licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap
   • Licentiaat in de wijsbegeerte
   • Licentiaat in het kerkelijk recht
   • Licentiaat in het notariaat
   • Licentiaat-tolk
   • Licentiaat-vertaler