Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Frans, Russisch )

Talen kun je niet los denken van de maatschappelijke en culturele werelden die eraan vastzitten. Meertalige communicatie kan alleen slagen als je voeling en inzicht hebt in de gelaagdheid ervan. Dat alles leer je tijdens de masteropleiding in de meertalige communicatie. Op de arbeidsmarkt is je talenkennis, je culturele gevoeligheid en je kennis over communicatiestrategieën je grootste troef.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies