Master of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

Voor toelating via het voorbereidingsprogramma moeten studenten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
  • Bachelor in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde
 2. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 61 SP
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Oost-Europese talen heeft gevolgd.
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Oost-Europese talen heeft gevolgd.


 3. Na het met succes voltooien van een bacheloropleiding met studieduurverkorting
  1. 120 SP
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs