Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (China)

Febe, master

Ik vond dat de overgang van secundair onderwijs naar universiteit beter meeviel dan verwacht. Het was zeker een grote stap en vooral de algemene vakken in de grote auditoria waren soms wat ontmoedigend, maar de professoren gaven bijna allemaal proefexamens of voorbeeldvragen en hebben ons grondig voorbereid op het examen. De taallessen Arabisch vond ik veel leuker, omdat het echt de vakken waren waarvoor ik gekozen had en ze gedoceerd werden in kleine groepen, waardoor er bijna geen breuk is met het secundair. Daardoor kenden de proffen ons ook beter, waardoor er een minder grote afstand is tussen de professor en de student en vragen en problemen natuurlijk iets makkelijker opgelost kunnen worden. Verder kwamen in de taallessen meer praktijkoefeningen en voorbeelden aan bod dan in de algemene vakken.

Gianni, alumnus

De opleiding Oosterse talen en culturen sprak mij in de eerste plaats aan door de enorme diversiteit die één enkele opleiding aanbiedt. Dat is meteen ook de sterkte van de opleiding. Van bij het begin kom je in aanraking met een waaier van vakken uit verschillende interessegebieden, en dat werkt zeer verruimend. Naarmate je in de opleiding vordert en zelf ook evolueert, kun je met de juiste trajectbegeleiding jezelf specialiseren en de opleiding volledig in lijn met jouw interesses en sterktes maken.

Tim, bachelor

Na twee jaar Japans gestudeerd te hebben, ben ik gemotiveerder dan ooit. Ik kan nu - tot op een bepaald niveau uiteraard - converseren met Japanners, ik kan zonder problemen Facebook in het Japans gebruiken, en ga graag naar de les.

Stijn, doctorandus

Gezien mijn interesse in het Midden-Oosten was het doctoraat een logisch vervolg op mijn studies. Ik kon heel wat boeiende ervaringen opdoen door deel te nemen aan opleidingen en congressen in het buitenland, terwijl ik ook volop kansen krijg om mijn kennis van het Arabisch toe te passen bij het lesgeven. Het extra diploma op zak brengt ook extra jobkansen met zich mee.

Marthe, bachelor

De interactie met de professoren is sterk aanwezig en zij leiden je door alle stappen om je studies te voltooien.

Hannes, alumnus

De opleiding Oosterse talen en culturen biedt een goede mix van geschiedenis-, cultuur- en taalvakken. In combinatie met de mogelijkheid om een minor te volgen, de zeer aan te raden uitwisseling met Liaoning University in Shenyang tijdens de bachelor, de mogelijkheid tot stage in de master en de optie om met een studiebeurs naar China of Taiwan te gaan na de master, bezorgt de richting je een grondige kennis van en nuchtere kijk op de Chinese én westerse maatschappij.

Sophie, alumna

Ik heb altijd een groot hart gehad voor het Zuiden: Fair Trade, globalisering, migratie, maar ook buikdansen en exotisch kokerellen interesseren me. Ik werk nu als noord-zuidambtenaar en ben dus professioneel bezig met ontwikkelingssamenwerking en cultuur.