Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (China)

  1. Rechtstreeks:
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: China (China-traject)
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: China (UGent-traject)
    • Bachelor in de taal- en regiostudies: sinologie
  2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Chinese taal en cultuur heeft gevolgd.