Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (Midden-Oosten Studies)

  1. Rechtstreeks:
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: arabistiek en islamkunde
    • Bachelor in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde
  2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket taal en cultuur van het Midden-Oosten heeft gevolgd.