Master of Arts in de taal- en letterkunde (Duits)

Alle studenten die instappen via een schakelprogramma en alle academische bachelors toegepaste taalkunde die instappen via een voorbereidingsprogramma moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

Heb je al een diploma taal- en letterkunde en wil je binnen dezelfde opleiding een diploma voor een extra taal behalen, dan kan je een verkorte bachelor volgen. Je neemt best vooraf contact op met de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Duits

   én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 60 SP - MAX 90 SP
   • Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
   • Bachelor in de archeologie
   • Bachelor in de geschiedenis
   • Bachelor in de kunstwetenschappen
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
   • Bachelor in de Oosterse talen en culturen
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Italiaans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Russisch
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Spaans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
   • Bachelor in de wijsbegeerte
 3. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 60 SP - MAX 90 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de student het taalpakket 'Duits' heeft gevolgd.
   2. opleidingen oude structuur:
    • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Duits omvat.
    • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Duits omvat.
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 75 SP
   • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Duits heeft gevolgd.
   • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student gevolgde onderwijsvakken het Duits is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de Centrale Studentenadministratie.
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs


 5. Na het met succes voltooien van een bacheloropleiding met studieduurverkorting
  1. 60 SP
   • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Duits