Master of Arts in de taal- en letterkunde (Frans - Spaans)

Alle academische bachelors toegepaste taalkunde die instappen via een voorbereidingsprogramma moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans

   én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
  • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans

   én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans
  • Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 90 SP
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Spaans
 3. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Spaans heeft gevolgd.
   2. opleidingen oude structuur:
    • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Spaans heeft gevolgd.
    • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Spaans heeft gevolgd.


 4. Na het met succes voltooien van een bacheloropleiding met studieduurverkorting
  1. 60 SP
   • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans zonder Spaans

   • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans zonder Frans