Master of Arts in de vergelijkende moderne letterkunde

Indien je curriculum 30 studiepunten letterkundige vakken omvat, dan kun je rechtstreeks instappen: neem contact op met de faculteit via de trajectbegeleider. Je diploma en diplomasupplement zullen geverifieerd worden.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de taal- en letterkunde
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum van de student voor ten minste 30 studiepunten aan letterkundige opleidingsonderdelen omvat.
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 33 SP
   • Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
   • Bachelor in de archeologie
   • Bachelor in de geschiedenis
   • Bachelor in de kunstwetenschappen
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
   • Bachelor in de Oosterse talen en culturen
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen
   • Bachelor in de wijsbegeerte