Master of Arts in Multilingual Business Communication

Course content

Meertalige bedrijfscommunicatie (MTB) verenigt in een unieke combinatie enerzijds communicatiestrategieën en -vaardigheden met anderzijds bedrijfskennis en vreemde talen. Die pluridisciplinariteit is het resultaat van de samenwerking tussen de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Economie en Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Daarbovenop komt nog een reële inbreng van het bedrijfsleven. De opleiding trekt studenten met de meest uiteenlopende basisdiploma's aan. Die verscheidenheid genereert een vruchtbare kruisbestuiving op het vlak van het intellectuele en creatieve gedachtegoed.

Course structure

Meertalige bedrijfscommunicatie behandelt alle deelgebieden van strategisch communicatiebeleid: marketingcommunicatie, corporate communicatie, arbeidsmarktcommunicatie. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het hedendaagse onlinegebeuren.

Een aantal vakken geven een theoretisch kader, maar de praktijk speelt ook een belangrijke rol: in team ga je een marketing­communicatieplan uitwerken, met een andere groep bedenk je een sociale mediastrategie die rekening houdt met de communicatiedoelstellingen van het bedrijf, met een nog andere groep ga je voor een bedrijf een imagoaudit voeren, of de interne communicatie doorlichten, of misschien wel de contacten met de pers evalueren. Elk project wordt begeleid door specialisten uit vooraanstaande communicatiebureaus. De eindresultaten presenteer je met je groep in aan­wezigheid van communicatieverantwoordelijken en -specialisten uit het bedrijfsleven.

Ben je vanuit je vooropleiding minder vertrouwd met het bedrijfsleven, dan biedt het programma een module bedrijfskunde, met vakken zoals economie, handelsrecht, boekhouden enz. Niet om specialisten te vormen, maar wel om je de nodige achtergrond te geven zodat je beter kan functioneren in een bedrijf. Beschik je wel over economische voorkennis, dan volg je een aangepaste, beperktere module.

Een aantal taalvakken zorgt ervoor dat je de in het Nederlands verworven bedrijfskundige kennis en terminologie ook kan verwoorden in het Engels en het Frans (verplichte talen), of zelfs in het Spaans en het Duits (keuzetalen). Je leert in die taalvakken echter veel meer dan woordenschat en grammatica: je leert er je parate kennis aanwenden om in een professionele context doelgericht en efficiënt te communiceren, o.a. via casestudies en projecten die je voorstelt aan Franstalige en Engelstalige bedrijfsverantwoordelijken. Daarmee zijn de taalvakken meteen ook vakken bedrijfscommunicatie. Dankzij die bijzondere invalshoek bieden de taalvakken een flinke toegevoegde waarde, ook als je al talen gehad hebt in je basisopleiding, zoals bv. de economisten en de afgestudeerden in taal- en letterkunde of vertaalkunde. Je volgt trouwens een taalvakkenpakket dat voortbouwt op je voorkennis en dus inspeelt op je opleidingsbehoeften: de resultaten van de geschiktheidstest (meer info: www.mtb.ugent.be) bepalen het niveau en de omvang van je taalvakkenpakket.

Meertalige bedrijfscommunicatie legt de brug tussen studie en tewerkstelling, tussen de universiteit en de bedrijfswereld. Daarom bestaat het programma niet alleen uit cursussen in de universiteit, maar tevens uit verregaande contacten met bedrijven via gastcolleges, bedrijfsbezoeken en de hierboven besproken groepsprojecten. Er is ook een bedrijfsstage. Die kies je in de sector die je het meest aanspreekt, met een takenpakket dat past bij jouw persoonlijkheid. Dat kan in het binnen- of buitenland, in de privésector of de openbare sector, in de profit of non-profit.

De bedrijfsstage vormt samen met de daaraan gebonden scriptie de masterproef.

Career perspectives

Als Master in de meertalige bedrijfscommunicatie werk je als communicatieprofessional in marketing, reclame, business-to-business, PR, bedrijfspers. Of je vervult een interfacefunctie tussen groepen met verschillende belangen en vorming. Dankzij de pluridisciplinariteit van het programma kom je ook terecht in polyvalente kaderfuncties zoals human resources, opleiding, commerciële functies of algemeen management.