Master of Arts in Oriental Languages and Cultures (China)

De masteropleiding in Oosterse Talen en Culturen is alleen rechtstreeks toegankelijk voor studenten uit de bachelor Oosterse Talen en Culturen en uit de bachelor Taal- en regiostudies . Dat is zo omdat de vakken van de masteropleiding een voorkennis op bachelorniveau van twee oosterse taalvarianten, hun culturen, maatschappijen, religies, geschiedenissen … en de wetenschappelijke methodologie verbonden aan de studie van die talen en culturen veronderstelt. Studenten met een bachelordiploma Oosterse talen en culturen (zonder afstudeerrichting) en studenten die menen op grond van een ander diploma in aanmerking te komen voor toelating, rechtstreeks of via een verkort traject, kunnen een aanvraag indienen bij de trajectbegeleider die de aanvraag op basis van het dossier onderzoekt.

  1. Immediate Admission
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: China (China-traject)
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: China (UGent-traject)
    • Bachelor in de taal- en regiostudies: sinologie
  2. Upon Approval by the Faculty: Immediate Admission
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen