Master of Medicine in Specialist Medicine (Dermatology and Venerology)

Course content

De masteropleiding Geneeskunde heeft aan alle Vlaamse universiteiten vanaf 2015-2016 een omvang van 180 i.p.v. 240 studiepunten. De totale opleidingsduur van de basisopleiding Geneeskunde bedraagt dus zes jaar (drie bachelorjaren en drie masterjaren). De master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde die daarop volgt vanaf 2018-2019, zal toenemen van 120 naar 180 studiepunten. Onderstaande tekst beschrijft de huidige opleiding.

In het vierde masterjaar van de opleiding Master in de geneeskunde volgen toekomstige huisartsen, ziekenhuisartsen en studenten maatschappelijke gezondheidszorg een apart traject.

Wie kiest voor het traject ziekenhuisarts, behaalt na het vierde masterjaar het diploma Master in de geneeskunde: afstudeerrichting ziekenhuisarts. Daarna kun je - mits je aanvaard wordt na een selectieprocedure - de opleiding arts-specialist volgen in het Universitair Ziekenhuis (UZ) of in een andere goedgekeurde stageplaats. Het aantal kandidaten is beperkt en wordt verdeeld in het kader van de contingentering (K.B. 30.05.02). De duur van de opleiding is afhankelijk van de specialisatie.

De bachelorgraad, de evaluatie van de masterjaren, de stagebeoordeling, het resultaat op een specifieke toets, en een interview zijn criteria die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de selectie. Bij de speurtocht naar een geschikte opleidingsplaats kun je rekenen op de hulp van de stagemeester van de betrokken discipline.

Je wordt opgeleid tot arts-specialist die over een adequate kennis en vaardigheid beschikt om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in je specifieke vakgebied. De opleiding heeft eveneens als doel een klinisch competente medische specialist af te leveren die zich door een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid levenslang spontaan en zelfstandig kan blijven informeren in een vakgebied dat zowel wetenschappelijk als technologisch snel expandeert.

De master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde heeft een studieomvang van 120 studiepunten. De opleiding wordt gevolgd tijdens de beroepsopleiding tot arts-specialist. De algemene organisatie van de opleiding is dezelfde voor alle opleidingen arts-specialist in Vlaanderen. Gezien de grote verscheidenheid van de afstudeerrichtingen voorziet de opleiding in algemene competenties, gemeenschappelijk voor alle arts-specialisten, aangevuld met competenties die de arts-specialist oriënteren in de richting van één van de specifieke beroepsprofielen. Op het einde van de opleiding heb je de vereiste competenties bereikt en leg je de masterproef af in het domein van het gekozen specialisme (30 studiepunten).

Het ‘werkplekleren’ is het belangrijkste didactische concept bij de meeste opleidingsonderdelen. In het portfolio gaat de arts-specialist dat structureren, documenteren, reflecteren …

Career perspectives

De titel van arts-specialist wordt in België niet door de universiteiten zelf toegekend maar door de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op voorstel van een erkenningscommissie waarvan ook universiteitsprofessoren deel uitmaken.

Wie een opleiding tot arts-specialist volgde, vindt doorgaans een job in het gekozen specialisme, in een ziekenhuis of een eigen praktijk of binnen een samenwerkingsverband. De taken situeren zich binnen de gespecialiseerde diagnose en therapie. De specialisaties verschillen sterk van elkaar: psychiatrie, chirurgie, pediatrie, anesthesie ...
Naast hun specifieke taken hebben de specialisten ook een plaats in onderzoek en gezondheidszorgontwikkeling, kunnen zij functies vervullen in de ziekenhuisadministratie, de farmaceutische industrie, de verzekeringssector of zijn zij inzetbaar in de brede setting van de preventieve gezondheidszorg.

+++/---

> Afstudeerrichtingen

4-jarige opleidingen:
– dermato-venereologie (wordt een 5-jarige opleiding)
– oftalmologie
– stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

5-jarige opleidingen:
– anesthesie-reanimatie
– fysische geneeskunde en revalidatie
– gerechtelijke geneeskunde
– gynaecologie-verloskunde
– inwendige geneeskunde
– kinder- en jeugdpsychiatrie
– klinische biologie
– neurologie
– nucleaire geneeskunde
– otorhinolaryngologie
– pathologische anatomie
– pediatrie
– radiotherapie-oncologie
– röntgendiagnose
– volwassenpsychiatrie

6-jarige opleidingen:
– cardiologie
– gastro-enterologie
– geriatrie
– heelkunde
– medische oncologie
– neurochirurgie
– orthopedische heelkunde
– plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
– pneumologie
– reumatologie
– urgentiegeneeskunde
– urologie