Master of Science in Biochemical Engineering Technology

Course content

De opbouw van de Master in de industriële wetenschappen: biochemie is een weerspiegeling van de vijf pijlers binnen het toekomstige potentiële werkveld van deze ingenieurs in de bio-gebaseerde economie. Industriële biotechnologie omhelst de toepassing van microorganismen en enzymen om op grote schaal biomoleculen, materialen, chemicaliën en brandstof te produceren uitgaande van hernieuwbare grondstoffen of nevenstromen. Gentechnologie exploreert de mogelijkheden om via genetische modificatie organismen te ontwikkelen met nieuwe gewenste eigenschappen die hun toepassing vooral kennen in de medische en plantenbiotechnologie. De biotechnologie van de voeding- en drankprocessing komt aan bod binnen brouwerij- en fermentatietechnologie. En in milieubiotechnologie wordt dieper ingegaan op processen uitgevoerd door micro-organismen binnen de waterzuivering, bodemsanering, luchtzuivering en afvalverwerking. Deze vijf pijlers worden in de masteropleiding ook nog geflankeerd door vakken waarin algemene analytische, ingenieurs- en bedrijfstechnieken aan bod komen. Via de masterproef kan elke student zich verder verdiepen in één van de bovenstaande biotechnologische toepassingsvelden, in een onderzoekslabo of op de R&D-afdeling van een bedrijf. Daarenboven bestaat er de mogelijkheid om een stage op te nemen waarin je wordt ondergedompeld in alle aspecten van het bedrijfsleven. De link met de praktijk wordt verder versterkt door de talrijke bedrijfsbezoeken en nationale en internationale gastsprekers. De funderingen voor deze opleiding worden gelegd in de basisvakken en gespecialiseerde opleidingsonderdelen binnen de genetica, celbiologie, biochemie, biotechnologie, microbiologie, milieukunde en enzymtechnologie, en de onderzoeksgerichte opleidingsonderdelen met projectwerking.

Career perspectives

In het streven naar een meer duurzame maatschappij zijn de ontwikkeling en optimalisatie van biotechnologische processen en producten in volle opmars. Als industrieel ingenieur biochemie ben je breed inzetbaar in uiteenlopende sectoren zoals biochemische en biotechnologische productie, farmacie, milieutechnologie, fermentatie-industrie, plantenbiotechnologie… Bovendien zal je ook verschillende functies kunnen bekleden zoals onder andere analytische en technische ondersteuning, productieontwerp, procesingenieur en onderzoeker. Een doorgedreven contact met wetenschappelijk onderzoek kan ook via het uitvoeren van een doctoraat.

Wat voor job je kan doen als industrieel ingenieur lees je in getuigenissen van onze afgestudeerden.