Master of Science in Bioscience Engineering: Land and Water Management

Vrijstellingen (met verwant bachelordiploma)
Ben je in het bezit van een nauw verwant academisch bachelordiploma (bv. biologie, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, chemie, ingenieurswetenschappen, (bio-)industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen ...) dan kun je vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding.

Alternatieve trajecten - doorstroomprogramma’s (met masterdiploma)
Ben je in het bezit van een diploma industrieel ingenieur: biochemie, chemie, milieukunde, land- en tuinbouwkunde of voedingsindustrie, dan kan je – na toelating op basis van dossieronderzoek – onmiddellijk starten in de betreffende masteropleiding (horizontale instroom). Je volgt dan een geïndividualiseerd traject van minstens 120 sp. De trajectbegeleider is je contactpersoon. Meer info op facultaire website.

  1. Immediate Admission
    • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen


Additional Information on Admission Requirements

There are no longer preparatory courses organized that give access to the Master's programmes of Bioscience Engineering.

Students who have obtained an academic bachelor's degree in a closely related field of study (eg. Biology, Biochemistry and Biotechnology, Biomedical Sciences, Bioscience Engineering Technology, Chemistry, Engineering, Engineering Technology, Pharmaceutical Sciences, ...) can submit a request for exemptions in the Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen which gives immediate admission to the master’s programme.

For further information, please visit: http://www.ugent.be/bw/en/for-students/flexible-study/exemptions.htm.