Master of Science in Complementary Studies in Business Economics (Business Economics)

Course content

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar gediplomeerden van niet-economische opleidingen die ook bedrijfseconomische en fiscale inzichten, vaardigheden en attitudes hebben verworven. De opleiding biedt twee afstudeerrichtingen aan: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit.

De masteropleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Bedrijfseconomie is een aanvullende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je maakt kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt hun doelstellingen te bereiken. Je bestudeert de functionele aspecten van een organisatie: het ontstaan van bedrijven en organisaties, de financiering van een bedrijf, de financiële rapportering, de administratieve organisatie, het personeelsbeleid, de productie van goederen en diensten, de verkoop van goederen en diensten, en de rol van het management. Daarnaast krijg je een grondige training in het management en de financiële rapportering van een organisatie. Na deze opleiding heb je oog voor economische opportuniteiten en ondernemerschap, en begrijp je de maatschappelijke implicaties van bedrijfseconomische beslissingen. In deze opleiding combineer je eerder verworven kennis en vaardigheden met bedrijfseconomische inzichten.

Course structure

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde credits vrijstellingen te krijgen. Keuzevakken in je vooropleiding kan je al afstemmen op het voorbereidingsprogramma Bedrijfseconomie of Fiscaliteit.

Het voorbereidingsprogramma telt 29 studiepunten en brengt je een grondige basiskennis bedrijfseconomie bij. Het masterprogramma (60 studiepunten) bestaat uit vier verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. De verplichte vakken worden aangevuld met 21 studiepunten aan keuzevakken waardoor je jouw kennis verdiept in één domein of verbreedt binnen meerdere domeinen. Je kiest uit de volgende clusters: ondernemerschap, dienstenmanagement, beleidsinformatica en operationeel beheer, bedrijfsfinanciering, accountancy of marketing en personeelsbeleid. De masterproef (15 studiepunten) peilt naar jouw vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in de praktijk. Na overleg met jouw promotor baken je een onderwerp af dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor uit jouw vooropleiding waarvan je een economisch aspect wenst uit te diepen. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits. In jouw vooropleiding kan je dus reeds keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma.

Career perspectives

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met bedrijfseconomische begrippen en relaties. Zij moeten economisch redeneren en communiceren binnen een complexe, bedrijfsmaatschappelijke context. Jouw bedrijfseconomische bagage is op de arbeidsmarkt een belangrijke troef en vaak zelfs een vereiste. Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Een degelijke kennis van de werking van een bedrijf of organisatie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie..