Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

Vrijstellingen (met verwant bachelordiploma)
Ben je in het bezit van een nauw verwant academisch bachelordiploma (bv. biologie, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, chemie, ingenieurswetenschappen, (bio-)industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen ...) dan kun je vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding.

Alternatieve trajecten - doorstroomprogramma’s (met masterdiploma)
Ben je in het bezit van een diploma industrieel ingenieur: biochemie, chemie, milieukunde, land- en tuinbouwkunde of voedingsindustrie, dan kan je – na toelating op basis van dossieronderzoek – onmiddellijk starten in de betreffende masteropleiding (horizontale instroom). Je volgt dan een geïndividualiseerd traject van minstens 120 sp. De trajectbegeleider is je contactpersoon. Meer info op facultaire website.

  1. Rechtstreeks:
    • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen


Extra info toelatingsvoorwaarden
Informatie voor niet rechtstreeks toegelaten academische bachelors met interesse voor deze masteropleiding:

Voor de opleidingen tot Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen worden geen voorbereidingsprogramma's meer aangeboden.

Studenten in het bezit van een nauwverwant academisch bachelordiploma (bv. Biologie, Biochemie en Biotechnologie, Biomedische Wetenschappen, Biowetenschappen, Chemie, Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …) kunnen vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Meer informatie over hoe vrijstellingen kunnen aangevraagd worden, is te vinden op de volgende webpagina: http://www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/flexibel-studeren/vrijstellingen.htm