Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (tropische en subtropische landbouw)

De afstudeerrichtingen Plantaardige en dierlijke productie en Tropische en subtropische landbouw sluiten aan bij het keuzepakket ‘landbouwkunde’ uit de Bachelor in de biowetenschappen terwijl de afstudeerrichting Tuinbouwkunde aansluit bij het keuzepakket ‘tuinbouwkunde’. De masteropleiding kan ook worden gestart na het volgen van een schakelprogramma voor studenten die eerst een professionele bacheloropleiding hebben gevolgd. De masteropleiding is een opleiding tot industrieel ingenieur.

×× Afstudeerrichting plantaardige en dierlijke productie
Bij landbouwkunde ligt het accent op de productie van de primaire grondstoffen voor ‘Food’, ‘Feed’, ‘Fiber’ en ‘Fuel’. Je leert alles om duurzaam kwaliteitsvolle dierlijke en plantaardige producten te maken en dit gesteund op de meest recentste (bio)technologische innovaties. Met thema’s als plant- en gewaswetenschappen, gewasbescherming, plantenvoeding, planten- en dierengenetica, dierenvoeding- en management wordt het landbouwproductiesysteem duidelijk gemaakt. Bij het aanbrengen van deze thema’s wordt ruimschoots aandacht geschonken aan het zorgvuldig en duurzaam omgaan met de productieomgeving en -factoren. De theorie wordt aangevuld met sectorgerichte toepassingen en aanschouwelijk gemaakt met bedrijfsbezoeken in het binnen- en buitenland. De masterproef is gebaseerd op eigen uitgevoerd onderzoek rond actuele thema’s binnen de plantaardige en dierlijke productie.

×× Afstudeerrichting tropische en subtropische landbouw
Deze specialisatie richt zich vooral op een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en voedselvoorziening in de tropische en subtropische landbouwgebieden. Voor je eindwerk verblijf je drie maanden in de tropen, bij voorkeur in een ontwikkelingsland. Tijdens je verblijf in het buitenland werk je aan jouw masterthesis door te participeren in lokaal onderzoek. Je leert de regiospecifieke agro-ecologische omstandigheden kennen en je voert jouw taken uit binnen de lokale socio-culturele gewoonten en leefomstandigheden.

×× Afstudeerrichting tuinbouwkunde
Tuinbouw heeft een ruime waaier aan mogelijkheden, gaande van productie van eetbare gewassen als groenten en fruit, over siergewassen als kamerplanten en laanbomen, tot kwaliteitsvolle invulling van stadsgroen en landschap. In de afstudeerrichting tuinbouwkunde kun je kiezen tussen de keuzepakketten ‘tuinbouwproductie’ of ‘landschaps- en groenbeheer’. In ‘tuinbouwproductie’ word je ondergedompeld in de intensieve plantaardige productie en meer in het bijzonder in de groente-, bloemen, (sier)boom- en fruitteelt. Naast vakken als plantenveredeling en nutriëntenbeheer krijgen groei- en ontwikkelingsbeheersing ruime aandacht en word je specialist in actuele technieken zoals substraatteelten en ‘hydroponics’. Bezoeken aan moderne tuinbouwbedrijven in binnen- en buitenland brengen de theorie in beeld en maken een diepe indruk. Projectwerking en workshops laten je van de praktijk proeven. Het keuzepakket ‘landschaps- en groenbeheer’ slaat een brug tussen twee werelden die meer en meer met elkaar moeten communiceren: intensieve plantaardige productie en natuurbeheer. Land- en tuinbouw worden uitgedaagd om duurzaam met milieu en natuur om te gaan en zelfs natuurbeheerstaken op zich te nemen. Dit keuzepakket biedt dan ook basiskennis over bosbeheer, groenbeheer en natuurontwikkeling. Via terreinbezoeken en projecten wordt de theorie in de praktijk vertaald.

Arbeidsmarkt

Zowel bij de overheid als in de bedrijfswereld is de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw en de verwante groene  sector zeer ruim. Land- en tuinbouwproductie is technologisch sterk geëvolueerd en doet een beroep op heel wat kennis en creativiteit. Er is dus behoefte aan ingenieurs in de toelevering, productie, handel en verwerking, in technisch-commerciële functies, in voorlichting en ontwikkelingssamenwerking en in onderzoek en onderwijs. Ook een zelfstandige carrière als succesvol ondernemer behoort tot de mogelijkheden. Er is ook steeds meer aandacht voor groen en natuur. Zo zijn er op veel plaatsen beheersovereenkomsten, zijn er nieuwe mogelijkheden voor ‘nichelandbouw’ zoals agroforestry en is er aandacht voor de ‘valorisatie’ van natuur. Hierbij zijn masters nodig met een visie, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen enerzijds land- en tuinbouw en anderzijds natuur- en landschapsbeheer.
Met het diploma van Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde ben je wel gespecialiseerd maar toch ook voldoende polyvalent om op heel wat terreinen aan de slag te kunnen.

Wat voor job je kan doen als industrieel ingenieur lees je in getuigenissen van onze afgestudeerden.