Master of Science in de communicatiewetenschappen (communicatiemanagement)

De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding waar je in aanraking komt met de rijke diversiteit van het beroepenveld en de wetenschappelijke disciplines. De verschillende massamedia en theoretische perspectieven komen aan bod, waarna je je kan verdiepen in een bijzonder expertisegebied. Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Binnen de opleiding ligt de klemtoon op het optimaliseren van je academische vaardigheden maar daarnaast zijn ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig. Dit zowel door een uniek vak met focus op beroepstechnieken, de grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld en de mogelijkheid om een stage te volgen. Specialisatie gebeurt via de keuze van één van de vier afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De afstudeerrichting Communicatiemanagement wil je opleiden tot een communicatieprofessional die in staat is om op zelfstandige basis de communicatie-inspanningen van een organisatie (profit of not-for-profit) in goede banen te leiden. Daartoe biedt de afstudeerrichting je een grondige kennis van de werking van persuasieve communicatie, de studie van consumentengedrag, en de inzichten nodig om de diverse stappen van het communicatieplan op een verantwoorde manier uit te werken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het kunnen plannen, uitvoeren en rapporteren van beleidsvoorbereidend en -begeleidend consumenten- en marktonderzoek. Maar ook het zuiver wetenschappelijk-academisch onderzoek dat nieuwe inzichten wil aanbrengen, staat hier centraal. Zowel marketingcommunicatie (communicatie rond producten), corporate communicatie (communicatie rond ondernemingen) als sociale marketing en overheidscommunicatie komen aan bod, zowel vanuit een puur academische als vanuit een veeleer planmatige invalshoek.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Er zijn vier afstudeerrichtingen en elke afstudeerrichting heeft als kern vier verplichte richtingsspecifieke opleidingsonderdelen (28 studiepunten). Je vervolledigt je curriculum met richtingsspecifieke keuzevakken en eventueel een stageproject (samen 12 studiepunten). Op die manier kan je ook eigen accenten in je traject inbouwen. De masterproef ten slotte wordt begeleid door een werkcollege Masterproef (samen 20 studiepunten).

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding communicatiewetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus +. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Stage

De stage is toegankelijk voor studenten die hiervoor kiezen. De stage kan ook vervangen worden door opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken. Ze wordt georganiseerd in het tweede semester omdat ze verder bouwt op de richtingspecifieke theoretische opleidingsonderdelen.

Educatieve master

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Media en communicatie beheersen ons dagelijks leven. Het spreekt dan ook voor zich dat je met dit diploma in tal van sectoren en functies terecht kunt. Vooreerst kun je als afgestudeerde in de communicatiewetenschappen aan de slag in de media (radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) of in een reclamebureau, maar ook bij de onlinepoot van de traditionele mediabedrijven en in toenemende mate de ‘nieuwe mediabedrijven’ (telecomspelers, internet- en app-bedrijven…).

Buiten de mediasector biedt het bedrijfsleven mooie perspectieven. Vrijwel ieder bedrijf van een zekere grootte heeft een communicatieafdeling, een dienst voor public relations, maakt een eigen bedrijfsblad, verricht regelmatig marktonderzoek of wordt bij de distributie of marketing geconfronteerd met nieuwe communicatietechnologieën. Openbare besturen, particuliere verenigingen, drukkingsgroepen en politieke partijen hebben ook al lang de media ontdekt. Voorlichtingsambtenaren, woordvoerders, pr-verantwoordelijken, communicatiemanagers en ombudsdiensten moeten ‘de kloof met de burger’ dichten of de politiek dichter bij de mensen brengen. Ten slotte kan het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek een aantrekkelijke sector zijn voor de afgestudeerden.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord